KÅTILLA PORFIER

Afmetingen:
11,5 x 5,5 x 8,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Roodbruin. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa is bruin en bestaat uit veldspaat en kwarts. Dit is zonder microscoop
niet te zien. In deze grondmassa liggen talloze bleekrode, min of meer rechthoekige
kaliveldspaten tot max. 15 x 3 mm. Verder komen er groenige, vierkante plagioklazen
voor tot 5 mm. Deze zijn ten opzichte van de kaliveldspaten in de minderheid.
Accessorische mineralen zijn grijze erts, wat ronde vlekjes biotiet en wat langwerpige
vlekjes hoornblende.
Bijzonderheden:
Kwartseerstelingen komen niet voor. Het gesteente lijkt op Oxåsen Porfier.
Er komen evenwel geen rode randen om de kaliveldspaten voor. Tevens hebben de
plagioklazen geen kern van kaliveldspaat of omgekeerd een kaliveldspaat met een kern van
plagioklaas
De kaliveldspaten vertonen barsten, die meestal loodrecht op de lengterichting staan.
Ze zijn met hematiet gevuld. Dit is het kenmerk voor dit gesteente.
Hierdoor ontstaat de bleekrode kleur. Zie de macro onderaan de bladzijde.
Vindplaats:
Ruinen

De macro toont de met rode hematiet gevulde barsten in de veldspaten.
De veldspaat rechtsonder is een tweeling.Terug naar hoofdstuk 3
Terug naar boven