KINNE DIABAAS

Afmetingen:
19 x 10,5 x 10,5 (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Zwartwit. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Dit gesteente komt voor op de berg Kinnekulle aan het Wettermeer. Omdat dit
gesteente ook in Schonen schijnt voor te komen is het eigenlijk geen gidsgesteente.
Omdat hij gemakkelijk is te herkennen, wordt hij toch behandeld.
groenige vlekken met een witte tussenmassa met groene spikkels.
Ofytische structuur is vrijwel afwezig. Op het gezaagde vlak zijn de groene vlekken
zwart. Deze bestaan uit augiet, doorvlochten met lichtgrijze, soms doorzichtige
lijstjes van plagioklaas, waarbij het mineraal augiet groter in afmetingen is dan de
plagioklaas.
De vlekken zijn min of meer rond of ovaal met een doorsnee van ca 5 mm.
Ze zijn talrijk en soms raken ze elkaar.
Als tussenmassa is witte plagioklaas prominent aanwezig. Met zwarte spikkels van augiet.
Accessorische mineralen zijn grijze erts, pyriet en olivijn. Deze laatste is meestal groenig
door verwering. Voortgaande verwering zorgt voor een roestig uiterlijk of voor putten,
doordat olivijn sneller verweert, dan de rest van het gesteente.
Bijzonderheden:
Kwarts is niet aanwezig, evenals kaliveldspaat.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
7 x 10 x 13,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Zwartwit. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Vlekken met een witte tussenmassa met groene spikkels zijn bij dit exemplaar
groter. Tevens liggen de vlekken verder uitelkaar.
Deze bevat veel meer olivijn in de grondmassa. Hierdoor is het gesteente wat groener.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

Macro van de tweede Kinnediabaas.


   Opvallend is, dat de zwarte vlekken,
   zie rechtsboven, samengesteld zijn
   en bestaan uit zwarte augiet en
   weinig witte plagioklaas.
   Dit exemplaar heeft opvallend veel
   groene olivijn, die min of meer in
   vlekken voorkomt.Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven