KRISTINEHAMN GRANIET

Afmetingen:
Blok van ca. 1,5 m3. Verweerd oppervlak.
Textuur:
Bruinrood. Fijn- tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is licht gneisig. De grondmassa bestaat uit een mengsel van
veldspaat, biotiet en hoornblende. Soms zijn deze laatste mineralen
verenigd in zwarte vlekken. Deze zwarte vlekken kunnen ook alleen bestaan uit
hoornblende. Dit is het voornaamste kenmerk voor determinatie.
In deze grondmassa komen eerstelingen voor van afgeronde kaliveldspaten
van een bruine of bruinviolette kleur. Overigens kunnen deze ook voorkomen in de
kleuren lichtviolet, lichtgrijs of lichtbruin (Karamel).
Opvallend is dat er vaak dezelfde afstand van een paar cm tussen de
eerstelingen zit. Verschillende kleuren van kaliveldspaat kunnen in dezelfde steen
voorkomen. Zo ook in deze waar violet naast bruin voorkomt.
Gedeeltelijke mantels van plagioklaas komen in dit gesteente zelden voor.
Plagioklaas komt veel voor m.n. in de grondmassa, maar ook als eersteling in de
kleuren geelbruin, geelgrijs, geelgroen en witgroen. De kristalvorm is niet
herkenbaar, ze zijn volslagen idiomorf.
Ook kwarts is, zij het bescheiden, aanwezig als eersteling van 0,5 tot 2 mm.
Dit mineraal is gelijkmatig over het gesteente verdeeld op onderlinge afstanden
van een aantal centimeters. Ze vallen op wanneer ze lichtblauw van kleur zijn.
Lichtgrijs komt overigens meer voor.
Bijzonderheden:
De kwarts is grijs tot lichtgrijs.
N.B. Er zijn ook vormen waarbij er geen spoor van deformatie is te bekennen.
Vindplaats:
Havelte.

Dit is een foto van het verweerde oppervlak van de steen. Rechtsboven zit de zwarte
vlek, het kenmerk van dit gesteente. Plagioklaas is vuilwit tot wit en overtreft in
percentage de kaliveldspaat, hetgeen hem classificeert als granodioriet.
Hieronder is een macro van het oppervlak weergegeven.


Een ander type.


TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
19 x 5 x 14,5 op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruingeel. Fijn tot middelkorrelig.
Bijzonderheden:
De eerstelingen van kaliveldspaat zijn hier lichtbruin (karamel), de plagioklaas is geel/lichtgroen
en de kwartsen zijn blauw. Hierdoor vallen ze nadrukkelijk op.
Deze steen vertoont lichte drukverschijnselen. De randen van de veldspaten zijn licht vergruisd,
evenals sommige kwartsen.
Let op de zwarte vlekken hoornblende: het determinatiekenmerk bij uitstek.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven