BOTNISCHE GOLF KWARTSPORFIER

Afmetingen:
14 X 6 X 10 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix is bruin, felsitisch van structuur en zit vol met barsten.
Hierin liggen talloze rechthoekige, splinterige en volslagen idiomorfe
kaliveldspaten van een lichtrode kleur tot max. 5 mm.
Sommige, vooral de grotere exemplaren, hebben de opbouw die kenmerkend
is voor de Botnische Golf Porfieren, namelijk een afwisselend patroon
van lichtrode en witte lapjes in een kristal.
Er komt een kleine hoeveelheid witte, hoekige en vierkante plagioklaas
voor van max. 2 mm.
Kwarts komt algemeen voor in de vorm van mm grote ovale of afgerond
hoekige kristallen. Corrosieverschijnselen zijn algemeen.
De grondmassa zorgt vaak voor instulpingen in het kristal.
Alle kwartjes zijn voorzien van een aureool bestaande uit een rand van
lichtbruine grondmassa, gevolgd door een ring van een donker puntvormig
mineraal. Dit is vermoedelijk hoornblende.
Accessorische mineralen zijn hoornblendevlekjes en grijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder). Chlorietstipjes en grote ovale
kwartsen, zoals in de bekende Bruine Oostzee Kwartsporfier komen niet voor.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

Een macro ter verduidelijking van de kenmerken.


TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
6 x 4 x 6 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is fijnkorrelig en bruingrijs en vlekkerig door
concentraties van hoornblende. In deze grondmassa liggen onregelmatig
afgerond hoekige en onregelmatig afgeronde lichtrode kaliveldspaten tot
max. 5 x 3 mm. De grotere exemplaren hebben insluitsels van voornamelijk
hoornblende, maar ook wel epidoot. Vuilwitte plagioklaas komt spaarzaam
voor tot max. 3 x 1 mm en is meestal rechthoekig.
Kwarts is gecorrodeerd. Soms resteert er alleen een skelet van het
oorspronkelijke mineraal. Een paar exemplaren zijn afgerond hoekig.
Accessorische mineralen zijn hoornblende, erts, epidoot en hematiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is bruin. Een paar kaliveldspaten zijn opgebouwd uit afwisselend
vlakjes lichtrode kaliveldspaat en witte plagioklaas.
Barsten in de grondmassa komen voor maar zijn niet talrijk.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

De vergroting van deze steen is 3 maal. Klik op de foto voor een macro.Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven