LAITILA RAPAKIVIGRANIET

Afmetingen:
20 x 5 x 10 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bleek roodbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het is een zuur vol kristallijn gesteente. De grondmassa bestaat uit kwarts
(goedgevormde kristalletjes van 1 mm), kaliveldspaat, enige witte plagioklaas
en biotiet. In deze grondmassa liggen een behoorlijk aantal bleekrode eerstelingen
van meestal perthitische kaliveldspaat. De vorm varieert tussen volledig afgerond
en rechthoekig. De afmetingen variŽren van 5 mm tot 20 mm. Een paar ronde exemplaren
hebben een ring van afzonderlijke minuscule biotietjes en bruine kwartsjes om de kern
van het kristal. Naast de kleur van de kwartsen vormt dit een belangrijk kenmerk voor
herkenning van deze gesteenten.
Eerstelingen van plagioklaas komen spaarzaam voor in de vorm van zweemgroene vierkante
en rechthoekige kristallen tot maximaal 15 x 4 mm. Ze zijn meestal opgebouwd als
lamellaire tweelingen. De eerstelingen van kwarts zijn ruim vertegenwoordigd en
verlenen door hun bruine kleur een bont uiterlijk aan het gesteente. De oorspronkelijke
kristalvorm is grotendeels behouden gebleven. Opvallend is de gelijkmatigheid in
afmetingen. Deze variŽren tussen 3 en 5 mm.
Een aantal vlekken en vlekjes biotiet completeren het beeld.
Accessorische mineralen zijn een paar korreltjes fluoriet, zirkoon, magnetiet en wat
hematiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is bruin. Het gesteente is brokkelig. Miarolitische holtes komen evenwel vrijwel
niet voor. Geen plagioklaasmantels om de kaliveldspaten, zoals bij de rapakivies van het
Viborgmassief het geval is. Door de grote hoeveelheid kwartskristallen en het gebrek aan
kwartseerstelingen in de veldspaten, doet het gesteente pyterlietachtig aan. Zie macro.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.


   

  De grote afgeronde kaliveldspaat is
  perthitisch van opbouw.


  Klik op de foto voor een verdere vergroting.Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven