GRIJZE LARVIKIET

Afmetingen:
11 x 5 x 8 cm op het gepolijste vlak, links op de foto.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat uit grijze, deels spitsrombische, veldspaten, waarvan de
kern donkergrijs en doorzichtig is en uit plagioklaas bestaat, terwijl de
randzone lichtgrijs is en uit kaliveldspaat bestaat. De veldspaten variëren
sterk in grootte tot een max. van 2,5 x 1 cm.
Verder komen er grijsblauwe voor het merendeel idiomorfe kaliveldspaten
voor. Zij fungeren min of meer als tussenmassa. Deze kaliveldspaten zijn
deels doorzichtig met melkachtige partijen. Ze zijn veel kleiner (tot 1 cm), dan
de plagioklazen. In de kaliveldspaten komen veel minder insluitsels van
donkere mineralen voor in vergelijking met de plagioklazen.
In de tussenmassa komen naast de kaliveldspaten ook veel tot 2 mm grote
donkere mineralen voor, meestal in groepjes geconcentreerd. Het gaat hierbij
voornamelijk om erts (de steen wordt sterk aangetrokken door een magneet),
biotiet en augiet.
Als accessorische mineralen komen bronziet en bruine hoornblende voor.
Een macro onder de overzichtsfoto verduidelijkt het beeld.
Bijzonderheden:
Geen kwarts.
Vindplaats:
Havelte

LARVIKIET

Afmetingen:
7 x 3,5 x 6 cm op het gepolijste vlak, rechts op de foto.
Textuur:
Beige-grijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat uit rechthoekige, microperthitische, grijze plagioklazen
van max. 1 x 0,5 cm. Een paar plagioklazen hebben een afwijkende, sterk
afgeronde vorm. Een aantal hebben een smalle mantel van alkaliveldspaat.
De grondmassa om de plagioklazen bestaat uit:
  • Geelroze kaliveldspaat van enkele millimeters;
  • Donkere mineralen als biotiet, augiet en erts;
  • Enige haakvormige of sterk afgeronde idiomorfe kwarts.
Zie macro onderaan de bladzijde.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder).
De kwarts heeft hier en daar neiging tot kransvorming om de plagioklazen.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

Macro van de Grijze Larvikiet links op de foto. Let op de mooie spitsrombische veldspaat
rechts bovenaan op de foto.
De veldspaat links is gaffelvormig, dus een tweeling.


Macro van de Larvikiet rechts op de foto.


LARVIKIET (GROENGRIJS TYPE)

Afmetingen:
11 x 9 x 2 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Donkergrijsgroen. Grofkorrelig.
Beschrijving:
Deze syeniet is vrij grofkorrelig en grijsgroen van kleur. De alkaliveldspaten tot max. 3 cm
zijn min of meer bootvormig. Sommige zijn goedgevormd, andere volslagen idiomorf.
Een aantal alkaliveldspaten labradoriseren.
Hier en daar komen grillige aggregaten voor van zwarte augiet, zwarte en bruine biotiet en erts.
Accessorisch mineraal is plagioklaas. Het mineraal komt in de vorm van enkele vierkante stipjes
voor van minder dan 1 mm.
Het is een brokkelig gesteente dat snel verweerd. De kleur verandert op het verweerde
oppervlak in vuilwit. Zie rechts op de foto.
Bijzonderheden:
Geen kwarts.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

LARVIKIET (BLAUWGRIJS TYPE)

Afmetingen:
10 x 11 x 4 cm op gepolijst vlak.
Textuur:
Grijs met blauwzweem.Grofkorrelig.
Beschrijving:
De textuur is gelijk aan de bovenstaande. Deze variant is evenwel blauwgrijs van kleur.
Ook het aantal labradoriserende alkaliveldspaten is wat groter. Dit is op de foto niet
te zien. Het labradoriseren wordt veroorzaakt door stoffijne insluitsels, die het licht
weerkaatsen (kryptoperthiet).
Bijzonderheden:
Geen kwarts.


Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven