LEMLANDGRANIET

Afmetingen:
16 x 4 x 9,5cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Bruinrood. Middel tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De porfierische graniet bestaat uit min of meer lineair verlopende eerstelingen van
licht bruinrode perthitische kaliveldspaten van microklien. De afmetingen variëren
van 25 x 5 mm tot 15 x 15 mm. Een aantal slanke rechthoekige kaliveldspaten vormen
Karlsbader Tweelingen. Opvallend is dat insluitsels in de kaliveldspaten vrijwel niet
voorkomen. Mantels van plagioklaas om de kaliveldspaten komen eveneens niet voor.
Nietige mm grote kaliveldspaten komen ook voor in de tussenmassa.
De tussenmassa is donkergrijsbruin, soms met groenzweem. Het merendeel bestaat uit
idiomorfe plagioklaas. Sommige kristallen zijn redelijk gevormd, maar gaan de 5 x 5 mm
niet te boven. Langs de randen van de foto is de verweerde plagioklaas het best te zien.
Donkergrijze kwarts komt eveneens veel voor in de tussenmassa en vormt
met de plagioklaas een soort net om de kaliveldspaten.
Accessorische mineralen zijn biotiet, hematiet en grijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is donkergrijs.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

Een macro ter verduidelijking.   De oranjerode veldspaatjes in de
   tussenmassa is plagioklaas, evenals
   de groenige exemplaren.
LEMLANDAPLIET

Afmetingen:
13,5 x 7 x 9 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruinrood. Overwegend fijnkorrelig.
Beschrijving:
Gelijk korrelig gesteente. De kaliveldspaten zijn lichtrood tot max. 5 x 2 mm.
Vrijwel geen insluitsels. Plagioklaas is in de minderheid is licht vlekkerig.
De kleur is bruinrood. De afmetingen blijven achter bij de kaliveldspaat.
Sommige kernen van de plagioklaaskristallen zijn wit.
Kwarts is lichtgrijs tot zweembruin. De korrelgrootte is 2 mm, hoekig en gelijkkorrelig.
De spaarzaam voorkomende zwarte mineralen bestaan voor het merendeel uit hoornblende.
Het gesteente kan verwisseld worden met aplieten uit het Oslogebied en met Perniö-
apliet van het Finse vaste land. (info: Sven Madsen).
Bij determinatie zijn een paar kenmerken van belang.
  • Het gesteente moet een korrelige richtingloze opbouw hebben ter onderscheid
    van Perniögranieten;
  • Het gesteente moet een bruine component in de kleur hebben ter onderscheid van
    Oslogesteenten. Infiltratie van vloeispaat helpt om het gesteente in de Oostbaltische
    gebied te plaatsen.
  • De gesteente-associatie is Oostbaltisch, zoals op de Hondsrug.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

De steen is afkomstig uit de keileem. De onderstaande foto geeft de verweerde buitenkant weer. De steen is natgemaakt.
Het verschil met de gepolijste kant is groot. De gebruikte vergroting is 4 maal.Macro van de gepolijste kant.

   Klik op de foto voor een vergroting

 

Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven