LÖNNEBERGA PORFIER

Afmetingen:
10 x 7,5 x 8 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Grijszwart. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Zwartgrijze, kwartsietachtige grondmassa met zeer veel 2 à 3 mm grote
eerstelingen van witte, afgerond hoekige en gebarsten plagioklaas, 'als sterren
aan de hemel'. Zie macro onderaan de bladzijde voor een impressie.
Voorts komen grijze, totaal onopvallende eerstelingen van kaliveldspaat voor in de
kleur van de grondmassa.
Kwarts is in kleine hoeveelheden aanwezig met afgerond hoekige of splinterige
exemplaren.
Accessorische mineralen zijn een paar biotietplaatjes, zirkoon, chloriet en erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is waterhelder (lichtgrijs).
Vindplaats:
Linde

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
6 x 2 x 7,5 cm (op het afgeslagen vlak), rechts op de foto.
Afwijkingen:
Deze steen is enigszins gneisig en er komt wat muscoviet voor.
Vindplaats:
Markelo

Macro Lönneberga Porfier:
Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven