MARIANNELUND GRANIET

Afmetingen:
9,5 x 9,5 x 10,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Grijs met roodzweem. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente, rechts op de foto, is opgebouwd uit grijze langwerpige
kaliveldspaten met een roodzweem. Afmetingen zijn max. 10 x 10 mm.
Ze zijn wat rafelig van structuur. Een paar kleine min of meer afgeronde
exemplaren zijn voorzien van een smalle witte mantel van plagioklaas.
De min of meer vierkante witte plagioklaas, tot max. 8 x 8 mm, vervult
een ondergeschikte rol in dit gesteente. Enkele kleinere exemplaren hebben
een groenige kern. De grotere kristallen van plagioklaas vormen met kwarts
een grafische vergroeiing.
De onregelmatig gevormde kwarts is onopvallend, maar rijkelijk aanwezig.
De tussenmassa is fijn van structuur en vertoont voor het blote oog een
gespikkeld uiterlijk.
Deze bestaat uit zwarte biotiet, kwartjes, geelbruine, doorzichtige titaniet
en veldspaatjes.
De steen van de vaste rots van de fam. Kleis, links op de foto, is qua opbouw
gelijk aan het omschreven exemplaar op twee kleine afwijkingen na.
  • Het monster van de vaste rots is een fractie roder;
  • De grijze kwarts voert meer de boventoon.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs en lichtgrijs (waterhelder).
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij SpannenburgTerug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven