TRACHITISCHE NEFELIENSYENIET

Afmetingen:
10 x 3,5 x 7 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Zwartwit. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat uit plagioklaaslijstjes van max. 10 mm in een trachitische structuur
Het merendeel is perthitisch. Tweelingen zijn gewoon. De zwarte vlekken
in het gesteente bestaan uit hoornblende. De plagioklaaslijstjes dringen
in deze vlekken of zijn er door omsloten.
Grijsbruine, doorzichtige nefelien vult de holten tussen de plagioklazen op
Accessorische mineralen zijn lichtgrijze erts, apatiet en titaniet.
Op de verweerde buitenkant is de trachietische structuur goed te zien.
Tussen de plagioklaaslijstjes bevinden zich de gaten, achtergelaten door
de verdwenen nefelien. Om een goed beeld te krijgen is allereerst een
macro van de verweerde buitenkant toegevoegd. Tevens vindt u hier
een macro van het gepolijste oppervlak.
Bijzonderheden:
Geen aegerien, hetgeen volgens de literatuur eigenlijk wel had gemoeten.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

Links op de foto is de gepolijste trachitische nefeliensyeniet afgebeeld en rechts het
verweerde oppervlak van de laatstgenoemde. Oppervlakkig lijkt het verweerde oppervlak
op een dioriet met putten.

Terug naar hoofdstuk 5
Terug naar boven