NORDMARKIET

Afmetingen:
12,5 x 4 x 7,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
lichtgeelgrijs. fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is porfierisch en bestaat uit een wirwar van lichtgrijze
rechthoekige veelal smalle veldspaten, die meestal perthitisch zijn. Ze vormen vaak
fraaie Karlsbader Tweelingen. Afmetingen zijn max. 10 x 1 mm.
Sommige exemplaren zijn vierkant. Een vierkante op het verweerde oppervlak heeft 
een duidelijke mantel.
De tussenmassa bestaat eveneens uit veldspaat met een lichtgele kleur.
hoornblende zorgt voor een lichtgespikkeld uiterlijk.
Kleine hoekige kwarts komt in zeer geringe hoeveelheden voor.
Accessorische mineralen zijn titaniet (relatief veel), erts, apatiet en biotiet.
Een macro onderaan de bladzijde verduidelijkt de structuur.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

De structuur van deze steen is beter te zien door een vergroting:


EEN TWEEDE EXEMPLAAR


20,5 x 14 x 16,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Geelbruin. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Vrij gelijkkorrelige syeniet met een losse structuur. Miarolitische holten zijn gewoon met
fraai uitgegroeide kristallen. Het gesteente bestaat overwegend uit alkaliveldspaten met
een bruingele of meer gele kleur of soms met een roze gloed. Deze zijn goed gevormd en
bestaan meestal uit smalle lijsten van 10 mm lang en 2 mm breed, maar wat bredere
rechthoekige exemplaren komen ook voor. Zelfstandige plagioklaas komt niet voor.
Ook ontbreekt in dit type de fraaie zonaire opbouw van de alkaliveldspaten.
Accessorische mineralen zijn zwarte amfibool en pyroxeen, alsmede een aantal kwartsjes.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Nordmarkiet verweert tot een bleekgrijs, somber, op het oog niet interessant
gesteente. De structuur aan de buitenkant verraadt zijn herkomst.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)


Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven