CORONITISCHE GABBRO

Afmetingen:
17,5 x 3 x 10 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Zwart-grijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat uit hoekige witte velden van plagioklaas.
In een aantal gevallen zijn de afzonderlijke kristallen nog wel te herkennen.
Ze zijn rechthoekig, max. 1 bij 0,5 cm.
Binnen deze witte velden bevinden zich groenzwarte vlekken, die bestaan uit groenzwarte
hoornblende en zwarte augiet. Hier en daar komen groene vezelige kristallen voor.
Dit lijkt het pyroxeen: diallaag te zijn. Als gevolg van overbelichting van de witte delen, komt
de onderverdeling van de zwartgroene vlekken niet goed tot zijn recht en is feitelijk niet te
zien op de foto. In het centrum van de groenig zwarte vlekken komen hier en daar vezelige,
bruinige, glanzende aggregaten van olivijn voor.
Onderaan de bladzijde worden 2 macro's gepresenteerd om één en ander te verduidelijken.
Bijzonderheden:
Geen kwarts.
Vindplaats:
Frederiksoord

Macro van het gepolijste oppervlak

  Het gepolijste vlak verduidelijkt in dit geval
  niet veel!!  In de zwarte vlekken komen
  lichtere plekken voor. Dit is hoornblende.
  De rest is augiet. Het wit is plagioklaas.

Macro van de verweerde buitenkant
  Dit is het verweerde oppervlak. Hier is goed
  te zien, waar de naam 'coronitisch' vandaan
  komt. De oranjebruine vlekjes rechtsboven
  is keileem. Het centrum van de vlek is vezelige
  bruine olivijn.


Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven