BIOTIETGRANIET I

Afmetingen:
11 x 5,5 x 8 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Lichtgrijs met roodzweem. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Licht porfierisch gesteente met eerstelingen van veldspaat en kwarts.
De grondmassa bevat veel grafisch vergroeide kwarts met veldspaat met
typische wat plompe figuurtjes. Donkere mineralen komen slechts sporadisch voor.
De rechthoekige lichtgrijze eerstelingen van alkaliveldspaat met een max. afmeting van 0,5 cm
voeren de boventoon.
Sommige hebben een lichtgele randzone van plagioklaas. Maar ook alkaliveldspaten met een
lichtgele kern van plagioklaas komen voor. Er komen slechts enkele lichtgele, min of meer
vierkante, zelfstandige plagioklazen voor van max. 3 mm.
Kwartseerstelingen zijn onregelmatig hoekig, maar ook wel min of meer rond.
Accessorische mineralen bestaan uit wat biotiet, hoornblende en erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs tot donkergrijs.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

OSLO-SYENIET

Afmetingen:
10,5 x 5,5 x 10 (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Grijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix is fijnkorrelig en bestaat voornamelijk uit perthitische grijze
plagioklaas in lijstjes tot max. 3 mm. Sommige zijn Karlsbader Tweelingen.
Biotiet en hoornblende komen in geringe hoeveelheden voor in vlekjes van max. 2 mm.
Regelmatig over het gesteente verspreid, in grote hoeveelheden, liggen zwarte stipjes van
vermoedelijk een pyroxeen.
In deze grondmassa liggen een paar alkaliveldspaten van een bleek gelige kleur tot 5 mm, die
min of meer vierkant zijn. De zijden zijn gerafeld. Tevens komen een paar scherp afgetekende
vierkante plagioklazen voor van max. 5 mm in de kleur van de grondmassa.
Stipjes van zwarte mineralen hebben de neiging om een rand om de eerstelingen te vormen.
Accessorische mineralen zijn apatiet, titaniet, pyroxeen en kwarts.
Lijkt wat op een porfierische kwartssyeniet qua structuur.
Bijzonderheden:
Kwarts is waterhelder.
Op de verweerde buitenkant is te zien dat het gesteente licht trachitisch is opgebouwd, doordat een
aantal lijstvormige plagioklazen een licht ingeregelde indruk maken. Dit is op de foto niet te zien.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

Klik hier voor 10x vergroting


   Dit is een macro van de Oslosyeniet rechts
   op de foto. Dit geeft een aardig beeld van
   de structuur.

   Klik op de foto voor een verdere vergroting.Terug naar hoofdstuk 5
Terug naar boven