OSLO IGNIMBRIET

Afmetingen:
10,5 x 5 x 6 cm (op het gepolijst vlak)
Textuur:
Bruin/oranje. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De enigszins felsitische grondmassa is bruin. Bij een vergroting
van 40 maal lost deze op in slieren, die zich om de veldspaten, kwartsen
en xenolieten winden.
In deze grondmassa liggen achtereenvolgens:
  • veel oranjerode alkaliveldspaten tot max. 4 mm, waarvan een aantal
    rechthoekig van vorm zijn en een aantal meer scherfvormig;
  • min of meer ovale en afgerond hoekige kwartsen tot max. 4 mm.
    Ze hebben meestal insluitsels van witte bolletjes of van binnengedrongen
    grondmassa. De kwartsen steken donker af tegen de grondmassa;
  • xenolieten van bazalten, porfieren en ignimbrieten.
Zie ook de macro onder de overzichtsfoto.
Bijzonderheden:
De kwartsen zijn grijs en waterhelder.
Rechtsboven in de steen is het maaksel veel fijner van structuur.
Dit betreft een strook van ca. 4 x 2 cm. De oranjerode veldspaatjes zijn veel
kleiner. Er komen stroken grafisch vergroeide kwarts met veldspaat voor,
soms in eigenaardige rozetten. Dit is pas goed zichtbaar bij een vergroting van
40 maal. Dit lijkt een autoliet te zijn.
Dezelfde steen, maar nu met het verweringsvlak, in het midden van de foto is
natgemaakt.
De veldspaatjes zijn oranje verweerd en vormen nog steeds een uitstekend
kenmerk.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

ROMBENPORFIER

Afmetingen:
6,5 x 2 x 5,5 cm (met gepolijst vlak)
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De bruine grondmassa is op het oog dicht en lost pas op in een diabaasachtige
structuur met een vergroting van 60 maal.
In deze grondmassa liggen een groot aantal alkaliveldspaten vanaf een millimeter tot een
paar die max. 10 x 3 millimeter halen. Een paar grotere exemplaren tonen een
smal licht reactierandje. Alle veldspaten vertonen puntvormige insluitsels.
Zie ook de macro onderaan de bladzijde.
Bijzonderheden:
Geen kwarts.

Negenmaal vergroting

Macro van de Oslo Ignimbriet links op de foto.

    Aan de talrijke oranje rode veldspaten
    is dit gesteente gemakkelijk te herkennen.
    De afgeronde donkere kristallen aan de
    rechterkant van de foto zijn de kwartsen.
    De bruine gesteentebrokjes aan de linker-
    kant van de foto zijn xenolieten.Macro van de rombenporfier, die wat afwijkt van de gangbare typen.

    Let op het uiterst smalle reactierandje om
    grotere veldspaten.Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven