ÖJEDIABAAS PORFIRIET

Afmetingen:
17,5 x 10 x 13 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Zwart. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Deze diabaas vormt een intrusie in de Jotnische Zandsteen van Dalarna.
De grondmassa is groenzwart met een ofitische structuur. Dit is echter pas
zichtbaar met een loep met een sterke vergroting.
Grote afgerond hoekige, groenige plagioklazen tot max 15 x 15 mm en
langwerpige exemplaren tot max. 30 x 10 mm liggen in de grondmassa verspreid.
In een strook van linksonder naar midden rechts is rode hematiet ingedrongen.
Dit levert een speciaal effect op.
Accessorische mineraal is gele pyriet.
Het gesteente vertoont spaarzaam met mineralen gevulde oude gasblazen.
Onderaan de bladzijde vindt u een macro.
Bijzonderheden:
Kwarts komt voor als holtevulling, evenals groenzwarte chloriet.
Vindplaats:
Zuiggat Roelofsen te Hoogersmilde.

Macro van de Öjediabaas Porfiriet


   Het kenmerk van dit gesteente
   zijn de eerstelingen van groenige
   plagioklaas
   Links onderaan bevindt zich een
   groot exemplaar. In het midden
   onderaan dit exemplaar ligt een
   zwarte augiet tegen het kristal
   aan.


Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven