MELAFIER AMANDELSTEEN

Afmetingen:
7 x 4,5 x 6,5 cm op het gepolijste vlak. (Eerste steen, links op de foto)
Textuur:
Donkergrijs of zwart. Op de verweerde buitenkant groen. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gaat hier om een serie gesteenten, die dicht en tegelijkertijd brokkelig zijn.
Het zijn oude, verweerde bazalten. Er komen breccieachtige en amandel-
gesteenten voor. De kleur van de grondmassa is zwart met paarse slieren.
De verweerde buitenkant is groenachtig bruin, grijsbruin of grijs.
Het gesteente bevat talloze amandels van een donkergroene soms zwarte kleur
(delessiet) met een afzettingsstructuur, zoals dat bij agaat voorkomt.
Voorts komt een lichtgele verweerde substantie voor, wat vermoedelijk verweerde
olivijn is. Ook rode hematiet is in vlekken en als barstopvulling rijkelijk aanwezig.
Kwarts komt soms voor, maar is zeldzaam.
Het gesteente komt op de bodem van de Oostzee voor, ten noorden van het eiland
Gotland en ten zuiden van de Oostzeeporfieren (volgens Van der Lijn).
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Vindplaats:
Spannenburg. Pr. Margrietkanaal.

TWEEDE EXEMPLAAR (Melafier Amandelsteen Conglomeraat)

Afmetingen:
8 x 4 x 5,5 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Groen. Fijnkorrelig
Beschrijving:
De hoofdkleur van de matrix is groen tot bruingroen met fijne stroompatronen,
waarin ook nog wat smalle, rode slieren van vermoedelijk hematiet voorkomen.
In deze massa liggen een paar hoekige brokken van een fijne diabaas. In een paar
gedeelten van de steen komen witte en donkergroene amandels voor van kwarts en
delessiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
11 x 3 x 6 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Bruin. Fijnkorrelig
Beschrijving:
Zie eerste exemplaar
Vindplaats:
Spannenbrug. Pr. Margrietkanaal.

VIERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
9,5 x 6 x 10,5 op het gepolijste vlak
Textuur:
Bruin. Fijnkorrelig
Beschrijving:
Zie eerste exemplaar. Deze heeft een parallelstructuur.
De witte kleur in sommige barsten is lijm.
De steen viel uit elkaar bij het zagen,
waarop hij weer in elkaar is gezet.
Dit geeft goed weer hoe brokkelig dit gesteente is.
Vindplaats:
Spannenburg. Pr. Margrietkanaal.


Macro van de amandelen


   Ongeveer 12 maal vergroot, zien de
   amandelen er zo uit.
   Zwart is delessiet.
   Wit is kwarts.
   Rood, linksboven, is hematiet.


Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven