ORNÖIET

Afmetingen:
13,5 x 9 x 4,5 cm (op het verweerde vlak)
Textuur:
Zwart-wit. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is feitelijk een grofkorrelige dioriet. Het bestaat dan ook uit
grijswitte plagioklaas en groenzwarte hoornblende. In tegenstelling tot de klassieke
dioriet is dit gesteente arm aan hoornblende en rijk aan plagioklaas.
Bovendien variëren de kristallen van hoornblende in afmeting. Grove kristallen en
fijne komen naast elkaar voor. Twee kenmerken zijn van belang:
  • De plagioklaas heeft het uiterlijk van witte marsepein;
  • De samenstelling plagioklaas versus hoornblende varieert in stroken of banden.

Dit is een zekere gelaagdheid. Dit is goed te zien op de rechterkant van de foto.
De steen is daar op de zijkant afgebeeld. Twee stroken met veel meer hoornblende
verlopen van linksonder naar rechtsboven vrijwel parallel aan elkaar.
De steen is afkomstig van Ornö, een eilandje in de Oostzee voor de Zweedse kust,
ten zuidoosten van Stockholm. In het noorden van het eiland komen 3 van normale dioriet
afwijkende typen voor. In het centrum een type met heel weinig hoornblende, aan de
randen een type met afwisselden banden arm aan hoornblende en rijk aan hoornblende en
tenslotte nog een hoornblende arme apliet. Deze heeft vaak donkere slieren of stukken van
het nevengesteente opgenomen. De kleur varieert van lichtrood tot wit.
Het aantal hoornblende kristallen is zeer beperkt.
Bijzonderheden:
Met een sterke vergroting is enige lichtgrijze kwarts in de plagioklaas waar te nemen.
In de plagioklaas is geen kristalvorm herkenbaar.
Er komen ook typen voor met lichtrode veldspaten en typen waarbij de
veldspaatkristallen niet gegranuleerd (= suikerkorrelig verbrijzeld) zijn.
Vindplaats:
Uffelte

Driemaal vergroting

Terug naar boven
Terug naar Hoofdstuk 3