PÅSKALLAVIK PORFIER

Afmetingen:
26 x 24 x 27 cm.
Textuur:
Grijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een fijn granitische, grijze grondmassa liggen dikke lichtgetinte eerstelingen
van kaliveldspaat. De vorm is in aanleg rechthoekig tot max. 2 x 1,5 cm, maar
zijn hier sterk afgerond tot hier en daar ovaal.
Enkele vertonen een lichtgetinte mantel om een beige kern.
Een paar zijn gebarsten en opgevuld met grondmateriaal of biotiet.
Dit is op de foto niet te zien.
De afgeronde kwarts komt spaarzaam voor tot 0,5 cm. Vlekken van fijnkorrelige
biotiet zijn algemeen en lineair gerangschikt.
Accessorische mineralen zijn een paar kleine korrels plagioklaas.
Bijzonderheden:
Kwarts is blauw.
De barsten in de kaliveldspaten staan haaks op de korte lineaire slieren van biotiet.
Vindplaats:
UffelteTerug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven