PERNIÖ GRANIET

Algemeen:
Hieronder worden een tweetal typen van dit Finse gesteente getoond.
Het gebied waar dit gesteente van afkomstig is heeft een grote omvang.
Dit is de reden dat er wat variatie in typen voorkomt.
Vier belangrijke kenmerken komen echter steeds terug:
  • Gerafelde veldspaten door corrosie;
  • Voorkomen van, meestal, wijnrode granaten, vaak in aggregaten;
  • Zelfstandige  kwartsen in de aggregaten;
  • Veldspaten, meestal, enigszins lineair gerangschikt.
Afmetingen:
11 x 6 x 11 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Licht grijsrood. Middel tot grofkorrelig.
Beschrijving:
In een ongelijkkorrelige massa liggen min of meer gerichte lichtrode kali-
veldspaten van 2 cm lang en 1,5 cm breed. De randen zijn rafelig, sommige
vormen Karlsbader tweelingen. De grondmassa bestaat uit veel hoekige
kwarts, een aantal min of meer hoekige lichtgele plagioklaas en verspreid 
over het gesteente liggen nesten van biotiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtbruin. Een aantal nesten van biotiet herbergen concentraties
rode granaten. Dit is op de foto helaas niet te zien.
Vindplaats:
Emmerschans

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
27 x 10 x 20cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Bleekrood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat uit gerafelde, glanzende kaliveldspaten van microklien,
die min of meer evenwijdig in de matrix liggen. De kleur is bleekrood tot grijswit.
De afmetingen variëren van 1 x 0,4 cm tot 2 x 1,8 cm. Deze afmetingen komen
voor in een strook van linksboven naar rechtsonder.
Een paar exemplaren vormen Karlsbader Tweelingen.
Plagioklaas is vuil wit en perthitisch en komt voornamelijk voor in een paar
onregelmatig hoekige exemplaren in de genoemde strook. Verspreid over het
gesteente komen tevens witte bolletjes van plagioklaas voor van max. 2 mm,
meestal in de kaliveldspaten. Lijkt op herkristallisatie.
Kwarts komt in matige hoeveelheden voor en is onregelmatig hoekig.
Er is veel rode hematiet in het gesteente gedrongen, die zich voornamelijk
concentreert rond de kristallen. Er komen ook velletjes rode hematiet voor
in m.n. de kwarts.
Kenmerkend voor Perniögraniet zijn de centimeter grote aggregaten van rode
granaten. Deze aggregaten bestaan naast granaten uit biotiet, die als scheiding
dienst doet tussen de granaten en een aantal zelfstandige afgeronde lichtgrijze
kwartsen. Dit laatste gegeven vormt het vierde kenmerk voor dit gesteente.
Zelfstandige biotiet komt vrijwel niet voor.
Accessorisch mineraal is muscoviet. Zie macro voor details.
Bijzonderheden:
Kwarts is licht grijs tot grijs en valt niet erg op.
Vindplaats:
Borger


Macro van een granaataggregaat.   In het aggraat bevinden zich twee vrije
   kwartsjes. Eén is met een pijl aangegeven.

   Verder is opvallend dat restanten van biotiet
   zijn verzameld in scherpe zwarte lijnen, die
   door het hele aggregaat zijn te volgen.
   Zie ook bij tweede pijl.

   De macro geeft ook een goede indruk van de
   binnengedrongen Hematiet (roest).


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven