PREHNIET AMANDELSTEEN

Afmetingen:
11 x 4,5 x 5,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Grijsbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix is dicht en bestaat bij een vergroting van 40 maal uit een glazige ondergrond,
doorspekt met zwarte naaldjes, min of meer gerangschikte grijze ertskorrels en
roodbruine hematiet. Hierdoor ontstaat een diabaasachtige (ofitische) structuur.
Hierin liggen een groot aantal grillig verlopende, afgeronde witte amandels van witte
prehniet met hier en daar ingesloten witte doorzichtige calciet.
Veel calciet is weg gereageerd of opgelost, waardoor er met name langs de randen
holtes zijn achtergebleven.
De verweerde buitenkant is grijs gespikkeld rondom de vuilwitte amandels.
Bijzonderheden:
Geen kwarts.
Vindplaats:
Eesveen

Macro   Helaas is van de grondmassa niet
   veel te herkennen.

   Klik op de foto voor een verdere vergroting.
Terug naar Hoofdstuk 6
Terug naar boven