PORFIERISCHE PRICKGRANIET

Afmetingen:
12 x 6 x 10 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Lichtgrijsroood. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa lijkt wel wat op zandsteen. Het mengsel bestaat uit kaliveldspaat
en kwarts van ongeveer gelijke grootte. Hierin liggen een aantal grotere, wat hoekige
kaliveldspaten tot max. 2 cm. Een veldspaat heeft een onvolledige mantel van plagioklaas.
Dit laatste gegeven kan gezien worden als een aanzet tot het type Finse porfierapliet.
Over het hele oppervlak liggen vlekken en vlekjes biotiet, het kenmerk van dit gesteente.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Emmerschans

PRICKGRANIET

Afmetingen:
8,5 x 4 x 9,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Geelrood. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit kaliveldspaat en kwarts met enige grafische vergroeiingen van deze
2 mineralen. De wat grotere vlekken en vlekjes van biotiet zijn kenmerkend voor dit gesteente.
Miarolitische holten zijn gewoon. Plagioklaas komt spaarzaam voor als klein wit mineraal.
Dit type komt ook op de Åland Eilanden voor.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

DONKERE PRICKGRANIET

Afmetingen:
16,5 x 5,5 x 12cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Lichtbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is fijnkorrelig en bestaat uit lichtbruine kaliveldspaat, wat
gelig witte plagioklaas en veel zelfstandige kwarts.
Tevens komen veel stipjes biotiet voor. In deze grondmassa liggen een paar
rechthoekige kaliveldspaten, een aantal gerafelde en een paar afgeronde, in
een tint donkerder bruin. Afmetingen tot 0,5 cm.
Voorts komen enkele gelige, onregelmatige plagioklazen voor, die soms,
onder de loep is dit goed te zien, zijn samengesteld uit lichtgele plagioklaas
en paarse vloeispaat met een roodtint.
Verder komt hoekige kwarts voor tot 0, 2 cm. Sommige hebben insluitsels
van veldspaat.
Enkele vlekken en vlekjes biotiet tot 1 cm completeren het beeld.
Accessorische mineralen zijn erts en vloeispaat.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs, soms met wat een blauwzweem.
Het rapakivi-karakter valt alleen op door de vele zelfstandige kwartsen met
insluitsels van veldspaat.
Vindplaats:
Ten Arlo onder Hoogeveen


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven