PYTERLIET

Afmetingen:
12 x 7 x 9,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Roze tot lichtbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit hoekige kwarts, biotiet en hoekige, witte tot
lichtgele plagioklaas, w.v. de grootste 0,7 cm lang is. In deze massa liggen
roze, hoekige kaliveldspaten tot ruim 3 cm lang en 1 cm breed, met weinig
insluitsels. De kwartsen liggen om de kaliveldspaten.
Bijzonderheden:
Kwarts is bruin. De grootste kwartsen herbergen rutielnaalden.
Vindplaats:
Drouwen

PYTERLIET, mogelijk van het Finse eiland Kökar

Afmetingen:
8,5 x 8 x 12 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Roze tot lichtrood. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa bestaant uit kwarts tot 0,8 mm, enige plagioklaas en hoekige rode
plagioklaas tot 1,5 cm, maar meestal tot 0,5 cm en wat biotiet.
Hierin liggen gericht, slanke roze kaliveldspaten tot 3 cm. De kwarts is min of
meer gerangschikt om de kaliveldspaat. De rode kaliveldspaat vertoont
tweelingstreping en bovendien komt vloeispaat als insluitsel voor.
Sommige kaliveldspaten zijn perthietisch.
Accessorisch komt enige gele titaniet voor.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs tot lichtbruin. Een aantal van de grotere kwartsen tonen een
blauwe concentrische ring van rutielnaalden. Zie de macro.
Vindplaats:
Havelte


Hieronder wordt op een macro van de steen rechts op de foto de concentrische
blauwe ring, veroorzaakt door rutielnaalden, weergegeven.Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven