RAGUNDAGRANIET

Afmetingen:
13 x 3 x 9 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruinrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is een granietporfier met pyterlietachtige trekjes. De matrix bestaat
uit een groot aantal bruinrode, meestal perthitische kaliveldspaten van max. 20 x 10 mm.
Ze zijn veelal afgerond hoekig en wat rafelig. Meestal is er sprake van een lichtere
rand zone. Sommige exemplaren vormen Karlsbader Tweelingen. Insluitsels van nietige
kristalletjes biotiet, plagioklaas en kwarts. Een enkele kaliveldspaat heeft een iele
mantel van lichtgele plagioklaas. Plagioklaas maakt onderdeel uit van de grondmassa,
maar valt op door de afwijkende lichtgele, soms zweemgroene kleur. Maximale afmetingen
zijn 3 x 3 cm. Soms zijn ze gegroepeerd.
Kwarts is afgerond hoekig of ovaal met veel instulpingen van de grondmassa en vertoont
insluitsels van de grondmassa. Het mineraal vormt min of meer kransen om de
kaliveldspaten waardoor het gesteente een pyterlitisch uiterlijk krijgt.
Vrijwel alle kwartsen zijn van een zelfde afmeting tussen 2 3 mm.
Veel zwarte vlekjes biotiet completeren het beeld.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot grijs. Miarolitische holten zijn gewoon.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

Klik hier voor een macro van de steen ter verduidelijking van de structuur.

TWEEDE TYPE RAGUNDAGRANIET

Afmetingen:
13,5 x 9 x 16 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Lichtrood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat uit licht geelrode kaliveldspaten. Deze zijn in aanleg
rechthoekig, max. 2 x 1,5 cm. Sommige zijn afgerond hoekig of wat rafelig.
Plagioklaas is onopvallend aanwezig in de vorm van vierkante kristallen van
max. 5 x 5 mm met een groene kern, omgeven door een gelige mantel.
De kwarts is hoekig en vertoont neiging tot kransvorming om de kaliveldspaten.
Accessorische mineralen zijn hoornblende, grijze erts en wat apatiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

Klik hier voor een macro van de steen.

RAGUNDA APLIETGRANIET

Afmetingen:
15 x 2,5 x 11 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Zalmkleurig. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De zalmkleurige grondmassa is fijnkorrelig en bestaat uit kaliveldspaat en
kwarts. Er komen grove grafische vergroeiingen voor van meestal
zelfstandige kwartsjes in de veldspaten. Sommige veldspaten herbergen
dunne lijntjes minuscule kwarts.
Voorts komen zelfstandige korreltjes lichtgele tot lichtgroene plagioklaas
voor. In deze grondmassa liggen een paar, door plagioklaas omringde
kaliveldspaten tot 1 cm, enkele graankorrelige lichtgrijze kwartsen tot 0,7 cm
en een paar groenige rechthoekige plagioklazen tot 3 cm.
Een paar vezelige stengeltjes hoornblende completeren het beeld.
Accessorische mineralen zijn erts, vloeispaat en kleine lijstjes van hoornblende.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Er is sprake van enige parallelliteit in de ligging van de eerstelingen in de
grondmassa. De eerstelingen van kwarts herbergen veel kleine veldspaatjes.
Opvallend is de geringe hoeveelheid donkere mineralen.
De gelijkenis met Prickgraniet is dermate opvallend dat exacte determinatie
soms lastig kan zijn. Let dan vooral op de zalmkleur en de vorm en verdeling van
de kwarts.
Vindplaats:
Ten Arlo onder Hoogeveen


Klik hier voor een macro.


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven