SFEROLIETPORFIER VAN RAGUNDA

Afmetingen:
16 x 5 x 12 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Beigebruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit twee componenten:
Een licht beige fijnkorrelige granitische massa met opvallende gelijkmatig verdeelde
zwarte stippen van vermoedelijk hoornblende. Vooral in dit type komt een lichte vorm
van grafische vergroeiing voor van veldspaat met kwarts. Ook kleine miarolitische holtes
met vrij uitgegroeide kwarts is niet zeldzaam. Soms komt een vrije, afgeronde waterheldere
kwarts voor van een paar millimeter.
Een grijsbruine zeer fijnkorrelige grondmassa die in brede stroompatronen door het
gesteente slingert. Deze is meer glazig, maar vermoedelijk wel granitisch. De zwarte stippen
zijn ingeruild voor zwarte naalden. De verdeling is gelijk aan de eerst beschreven grondmassa.
Vooral in de eerste beschreven grondmassa bevinden zich talloze sferolieten. Normaal zijn
deze rond, maar waar ze elkaar raken zijn ze vervormd tot ovale of onregelmatig afgeronde
exemplaren van maximaal 7 mm. De verdeling over het gesteente is onregelmatig.
Meestal hebben de sferolieten een donkerbruine kern, maar roodbruine kernen komen ook
voor, vooral bij kleinere exemplaren.
Een kern in de vorm van een volwassen mineraal komt niet voor. De sferolieten lijken te
bestaan uit radiaalstralige veldspaat. In een aantal gevallen heeft de kern of een gedeelte van
de radiaalstralige kogel een blauwige glans. Dit wordt veroorzaakt door het hoornblende
mineraal riebeckiet.
De sferolieten worden naar buiten toe, vanaf de kern, lichter van kleur. Lichtbruin is een goede
benaming en eindigen vaak met een oranjebruine randzone.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder)
Vindplaats:
Het eiland Mors in het noordwesten van Jutland in Denemarken.
N.B. De vindplaats geeft aan dat er sprake van een brede puinwaaier moet zijn geweest.
Althans aannemende dat de gletcher, die Ragundamateriaal heeft vervoerd, over Zuid Zweden in
het Noordzeebekken is uitgestroomd. Vondst van de heer W. Schothorst te Joure

Hieronder treft u een macro aan ter verduidelijking.
  Klik op de foto voor een verdere vergroting.Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven