RÄTAN GRANIET

Afmetingen:
17,5 x 10,5 x 12,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Witroze. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Ongelijkkorrelige graniet.
De grondmassa als tussenmassa tussen de kaliveldspaten bestaat uit:
  • voor het merendeel, lichtgeelgroene hoekige plagioklaas tot 0,5 cm;
  • biotiet deels gechloritiseerd;
  • kwarts. Dit mineraal is onopvallend aanwezig, als kleine waterheldere korrels tegen de
    kaliveldspaten geplakt.
De eerstelingen bestaan uit grote roze kaliveldspaten tot max. 2 x 2,5 cm.
Ze zijn gecorrodeerd en onregelmatig hoekig. Er is evenwel nog goed te zien
dat ze oorspronkelijk rechthoekig zijn geweest.
In sommige kaliveldspaten komen lapjes witgele plagioklaas voor.
Verder zijn er een paar eerstelingen van plagioklaas aanwezig tot 1 cm, veelal
afgerond en idiomorfe kwarts tot 1 cm in de tussenmassa.
De accessorische mineralen bestaan uit veel titaniet, veel apatiet, epidoot en
wat hoornblende.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Havelte

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
7,5 x 5 x 7 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Witroze. Fijn tot middelkorrelig.Beschrijving:
Alles is wat fijner van structuur. De grondmassa bestaat uit:
  • plagioklaas en wat kaliveldspaat;
  • veel epidoot en titaniet;
  • hoornblende, vrijwel geen biotiet.
De eerstelingen bestaan uit zwaar gecorrodeerde roze kaliveldspaten tot 1 cm en witte
plagioklaas tot 1 cm. Wanneer de steen wordt natgemaakt, dan krijgt hij een lichtgroenig
uiterlijk. Dit is een teken van deformatie.
Bijzonderheden:
Weinig onopvallende grijze kwarts.
Vindplaats:
Linde


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven