ROMBENPORFIER MET KOOLSTOF

Afmetingen:
12,5 x 4 x 10 cm (met gepolijst vlak), links op de foto.
Textuur:
Donkergrijs. Fijn tot grofkorrelig.
Beschrijving:
dicht en bestaat vooral uit donkere fijnkorrelige mineralen,
zoals erts met hier en daar kleine eerstelingen van calciet en koolstof. Hierin liggen
eerstelingen van crèmekleurige plagioklaas. De kernen van de grotere
exemplaren herbergen een concentratie van donkere mineralen. De vorm is
meestal dik spits rombisch tot max. 3 cm. De meeste zijn evenwel 2 x 1 cm.
Zie macro.
Bijzonderheden:
Kwarts komt niet voor.
Vindplaaats:
Werpeloh (Dld)

RECHTHOEKPORFIER

Afmetingen:
8,5 x 4 x 9 cm (met gepolijst vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Bruingrijs. Fijn tot grofkorrelig.
Beschrijving:
De niet zo dichte grondmassa bestaat uit:
  • oranje plagioklaas;
  • veel zwarte mineralen;
  • witte stippen en lijstjes van orthoklaas;
  • kleine holtes zijn algemeen.
Hierin liggen min of meer rechthoekige eerstelingen van plagioklaas met
enigszins uitbollende zijden van max. 2,5 x 1 cm. De veldspaten hebben een
witte randzone. Minder goed te zien op de foto is een smalle oranje rand om
de witte randzone.
De veldspaten zijn deels doorzichtig onder de microscoop en hebben veel
insluitsels van mineralen uit de grondmassa. Zie macro.
Bijzonderheden:
Accessorische mineraal is calciet. 
Vindplaats:
Havelte

Macro van de Rombenporfier met koolstof links op de foto.
Let vooral op de zwarte ondergrond met vloeistructuur.


Macro van de rechthoekporfier rechts op de foto.
De oranje reaktierand om de plagioklazen is nu goed te zien.


De grondmassa is diabaasachtig door de smalle witte lijstjes van kaliveldspaat.

Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven