RÖDÖ APLIETGRANIET

Afmetingen:
12,5 x 4 x 7,5 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Roodbruin. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat merendeels uit grafisch vergroeide kwarts met bruinrode kaliveldspaat.
De grafische vergroeiingen lijken plaatselijk veel op spijkerschrift. Het gesteente is verder
doorspekt met lichtgele en zweemgroene plagioklaas van 3 x 2 mm maximaal. Kwarts van de tweede
generatie is eveneens, zij het onopvallend aanwezig, meestal in een afgeronde vorm. De doorsnee
van dit kristal is maximaal 2 mm. Tot slot komen er een beperkt aantal eerstelingen voor van
baksteenrode kaliveldspaat van een onregelmatige vorm tot maximaal 4 x 4 mm. Ze zijn
samengesteld uit rechthoekige baksteenrode kaliveldspaatjes en rechthoekige kwartjes in een
eigenaardig grafisch verband. De kristalletjes zijn circa 0,1 mm groot.
Accessorische mineralen zijn hoornblende en chloriet in de vorm van stipjes.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder)
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

Hieronder treft u een 4 maal vergroting aan.


De verweerde buitenkant ziet er als volgt uit. Rechts op de foto ziet u een gele kaliveldspaat met een vage rode rand van
plagioklaas. De steen is natgemaakt.


De structuur wordt pas echt duidelijk door een paar macro's. Klik hier voor macro een en voor een verder vergroting
hier.


Terug naar de index
Terug naar boven