PORFIERACHTIGE RÖDÖ RAPAKIVI

Afmetingen:
12,5 x 4 x 6 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Verzadigd rood. Middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa bestaat voornamelijk uit hoekige rode kaliveldspaat, grafisch
met kwarts vergroeide kaliveldspaat en wat witte plagioklaas. Hierin liggen
een aantal ronde, een aantal vierkante en een aantal onregelmatig afgeronde
kaliveldspaten in de kleur van de grondmassa. Sommige hebben een brede
mantel van plagioklaas en sommige een rand van grafisch met kwarts
vergroeide veldspaat tot 1,5 cm. in een aantal van deze kaliveldspaten komen
volmaakt langwerpige en hoekige lapjes witte plagioklaas voor samen met
spijkerschriftachtige figuurtjes. Voorts komen er enkele eerstelingen voor
van hoekige en ook afgeronde plagioklazen voor tot 1,5 cm. Een groot aantal
ovale kwartsen tot 0,8 cm voltooien het beeld. Hoornblende ligt regelmatig
over het gesteente verspreid.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs en melkachtig.
Vindplaats:
Steenwijk

RÖDÖ GRANIETPORFIER

Afmetingen:
5 x 4 x 7 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Fijnkorrelig. Bruinrood.
Beschrijving:
De steen lijkt oppervlakkig op een Bruine Oostzee Kwartsporfier.
De grondmassa is uiterst fijnkorrelig en bestaat uit kwarts en kaliveldspaat.
Geen grafische vergroeiingen. In deze grondmassa liggen talloze witte plagioklaasjes
met roze inslag en witte plagioklaasjes tot 2mm. Tevens komen veel waterheldere
kwartsjes voor, waarvan de meeste min of meer gecorrodeerd zijn door
binnengedrongen kaliveldspaat uit de grondmassa. Hoornblende vlekken zijn
regelmatig over het gesteente verspreid. Evenals een aantal bruine
xenolieten. De kwarts, die daarin voorkomt is regelmatig gevormd.
Een macro verduidelijkt de structuur van deze steen.
Bijzonderheden:
Kwarts is in alle gevallen waterhelder.
Gekregen van de heer J. de Jong uit Drachten.
Vindplaats:
Nijbeets

De plagioklaasjes en hoornblendevlekken zijn goed te zien. Het verschil met de
Bruine Oostzee Kwartsporfier is groot.


RÖDÖ GRANIETPORFIER

Afmetingen:
9 x 5,5 x 7,5 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Baksteenrood. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit een mengsel van baksteenrode
kaliveldspaat en veelal grafisch vergroeide kwarts.
Hierin liggen een aantal eerstelingen van kaliveldspaat met dezelfde
kleur als de grondmassa. De meeste zijn afgerond rechthoekig tot ovaal
tot max 10 mm. Op het verweerde vlak blijven de kaliveldspaten
baksteenrood, terwijl de grondmassa verbleekt. Een enkele kaliveldspaat
heeft een smalle gele mantel van plagioklaas. In de eerstelingen komt
wat kwarts voor in de vorm van spijkerschrift.
Kwarts is als ovale eersteling ruim vertegenwoordigd. Hier en daar is
er sprake van instulpingen van de grondmassa. De grondmassa komt ook
voor als lapjes in de eerstelingen van kwarts. De maximale doorsnee
bedraagt 3 mm.
Accessorische mineralen zijn gelige plagioklaas, biotiet, hoornblende
en erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal

RÖDÖ GRANIETPORFIER

Afmetingen:
9 x 4 x 8 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Rood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is granitisch en bestaat uit een mengsel van bruinrode
kaliveldspaat en kwarts in een los grafisch verband. De eerstelingen van
rechthoekige soms afgerond hoekige oranjerode kaliveldspaten zijn talloos.
De kleur is meestal volrood. De afmetingen gaan de maximale lengte van
4 mm niet te boven.
De eerstelingen van plagioklaas zijn crèmekleurig, meestal met een lichtrode
tint. Ze zijn meestal vierkant tot max. 3 mm.
Kwarts is afgerond, soms afgerond hoekig tot max. 2 mm en vrij talrijk.
Corrosie is gewoon, waarbij er instulpingen en insluitsels van de grondmassa
voorkomen. Accessorische mineralen zijn wat hoornblende en wat erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot grijs.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

Klik hier voor een Rödö Granietporfier.

Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven