RÖDÖ RAPAKIVI

Afmetingen:
9 x 3 x 6 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Steenrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een grondmassa van voornamelijk rode hoekige kaliveldspaat en enige
witte plagioklaas en kwarts liggen afgeronde rode kaliveldspaten met een
witte mantel van plagioklaas of een ring van grafisch met kwarts vergroeide
kaliveldspaat. Deze eerstelingen bereiken een grootte van max. 1,5 cm,
meestal echter tussen 0,5 en 1 cm. Daarnaast komen afgeronde
kwartseerstelingen voor van max. 0,4 cm. Verder liggen hoornblende-
vlekken regelmatig over het gesteente verspreid.
Accessorische mineralen zijn epidoot, wat biotiet en erts.
Bijzonderheden:
De kwarts is lichtgrijs. Een aantal herbergen witte bolletjes.
De grafisch met kwarts vergroeide kaliveldspaat vertoont wat plompe
figuurtjes.
Vindplaats:
Emmerschans

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
7,5 x 5 x 7,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Steenrood. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
In een grafisch met kwarts vergroeide kaliveldspaat en enige hoekige witte
plagioklaas liggen een aantal volmaakt cirkelvormige steenrode
kaliveldspaten. Een aantal hebben een mantel van plagioklaas en een aantal
een ring van grafisch met kwarts vergroeide kaliveldspaat. Doorsnee tussen
0,5 en 1,5 cm. Een enkel exemplaar van kaliveldspaat is afgerond hoekig.
Enkele hoekige, zowel als afgeronde kwartseerstelingen komen tevens voor.
Accessorische mineralen zijn epidoot, erts en hoornblende.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs. In een aantal ovoďden komen spijkerschriftachtige
kwartsfiguurtjes voor.
Vindplaats:
Beilen

DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
10,5 x 6 x 9 cm op het verweerde vlak.
Textuur:
Roodbruin. Fijn tot grofkorrelig.
Beschrijving:
Deze steen behoort tot de klassieke Rödö Rapakivi’s. Hij bestaat uit grote
ovale en ronde kaliveldspaten tot 25 mm. Hier en daar is een gedeeltelijke
of een volledige smalle mantel van plagioklaas aanwezig. Op de verweerde
buitenkant zijn de kaliveldspaten deels baksteenrood en deels verbleekt tot
de kleur beige. De ronde kaliveldspaten zijn doorspekt met gechloritiseerde
hoornblende en lichtgele hoekige plagioklaas van minder dan 1 mm.
Beige kaliveldspaten met een rode mantel komen eveneens voor evenals beige
plagioklazen. De laatste zijn soms rechthoekig en soms afgerond.
Kwarts is aanwezig in de vorm van afgerond hoekige exemplaren tot 3 mm,
maar ook als grafische vergroeiing met kaliveldspaat.
Veel zwartgroene vlekken en stippen van gechloritiseerde hoornblende verlenen
het gesteente een somber uiterlijk. Accessorisch mineraal is erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

VIERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
13 x 5 x 10 cm op het gepolijste vlak)
Textuur:
Baksteenrood. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa is verzadigd rood en licht gedeformeerd door donkere slieren,
die soms 1 cm breed uitwaaieren. Het materiaal in de slieren is verbrokkeld en
verzadigd met donkerrode hematiet. Ook komen er veel lapjes verzadigd rode
veldspaat in voor.
In deze grondmassa liggen een aantal baksteenrode ovale eerstelingen van
kaliveldspaaat zonder mantel van plagioklaas tot max. 20 mm
Het gesteente is verder bezaaid met kwarts. De kristallen zijn idiomorf en
langs de randen suikerkorrelig verbrijzeld.
Plagioklaas is vertegenwoordigd met een paar kristallen die tweelingen vormen.
De kleur is donkerrood door hematiet. De meeste kristallen zijn idiomorf en
lijken meer op vegen en vlekken.
Accessorische mineralen zijn hematiet, vrij veel lichte erts en wat
hoornblende.
Bijzonderheden:
Kwarts is licht grijs.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp
Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven