RODE FINSE GRANIET

Afmetingen:
18 x 9,5 x 12 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Rood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Hoekige rode kaliveldspaat, hoekige en afgeronde kwarts, wat hoornblende
en heel weinig plagioklaas vormen dit gesteente. De korrelgrootte van alle
mineralen is gelijk en komt niet boven de 3 mm uit. Geen grafische
vergroeiingen.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot grijs.
Vindplaats:
Emmerschans

LELLAINEN GRANIET

Afmetingen:
25 x 14 x 21 cm
Textuur:
Bleekrose (verweerd oppervlak). Middel tot Grofkorrelig.
Beschrijving:
Ongelijkkorrelige graniet met veelhoekige lichtrode kaliveldspaat
tot 2 cm, hoekige langwerpige groenige plagioklaas tot 1 cm, veel ovale
kwarts tot 1 cm en platen biotiet tot 1 cm. In de kaliveldspaat liggen
scherfvormige kwartsjes. In deze ‘grondmassa’ liggen een paar ronde
kaliveldspaten van een lichtbruine kleur tot 2 cm, waarvan er één een mantel
van plagioklaas bezit. De kwarts, plagioklaas en biotiet neigen naar
kransvorming om de kaliveldspaten.
Bijzonderheden:
Kwarts is blauw.
Vindplaats:
Emmerschans


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven