ROMBENPORFIER

Afmetingen:
19 x 10 x 14 cm (verweerd vlak), links op de foto.
Textuur:
Bruin. Fijn tot grofkorrelig.
Beschrijving:
De voor het oog dichte bruine grondmassa bestaat uit donker materiaal 
(o.a. erts) en lijstjes en vierkantjes van plagioklaas.
Hierin liggen vele beige ‘romben’ van plagioklaas. De vorm verloopt van 
perfect breed ruitvormig via onduidelijk hoekig tot keurig rechthoekig. Ook
komen tweelingen voor, waardoor een uiteinde gaffelvormig is. Veelhoekige
exemplaren komen ook voor.
De grootte varieert van minder dan 1 mm tot 3 cm. De plagioklazen
herbergen veel nietige mineralen van o.a. erts en epidoot. Deze zijn als
stipjes te zien. De verwering laat putjes na in het oppervlak. Een smalle
randzone is gevrijwaard van deze insluitsels. Een wat roder type veldspaten
(linksbovenaan op de foto) heeft veel minder insluitsels en verweert daarom
gelijkmatiger.
Bijzonderheden:
Kwarts komt niet voor.
NB Eigenlijk zou dit gesteente Diabaas Porfiriet genoemd moeten worden
door zijn fijne diabaasstructuur van de grondmassa in combinatie met
de eerstelingen van veldspaat. Op de macro bij de foto van de Rechthoek
Porfier is dit goed te zien.
Vindplaats:
Uffelte

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
7 x 3,5 x 5 cm (verweerd vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Bruin. Fijn tot grofkorrelig.
Beschrijving:
De Afwijkingen:
 • De maximale grootte van de romben bedraagt 2 cm;
 • De kleur is een tint donkerder.
Vindplaats:
Havelte

Nog een paar voorbeeldenNummer 1 van links herbergt calciet. De witte streep vlak onder de bovenkant van de steen is calciet.
Nummer 2 van links maakt een gesinterde indruk en herbergt bovendien veel gasblazen.
Nummer 4 van links is meer herkenbaar aan de grondmassa.
Alle stenen zijn gevonden in Werpeloh.
Klik hier voor een 9 x vergroting

Nu een paar bijzondere rombenporfieren met eerst de beschrijving:

EXEMPLAAR (links op de foto)

Afmetingen:
14 x 7 x 9,5 cm (met gepolijst vlak), links op onderstaande foto.
Textuur:
Lichtbruin oranje. Fijn tot grofkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is lichtbruin grijs en bestaat uit:
 • smalle lijstjes van lichtoranje plagioklaas;
 • enkele witte alkaliveldspaten;
 • veel donker materiaal als hoornblende en erts;
 • holten, waarvan de randen zijn bezet met kristallen van mineralen als olivijn en epidoot.
  De indruk bestaat dat dit geen gasblazen zijn, maar later zijn ontstaan door omzettingen.
In deze grondmassa liggen veel eerstelingen van slanke spitse lichtoranje plagioklazen
van minder dan een mm tot 2,5 x 0,5 cm.
Enkelen hebben een afwijkende vorm, zoals rechthoekig of vierkant (1,5 x 1,5 cm).
De veldspaten hebben insluitsels van zwarte en lichtgroene mineralen.
De meeste veldspaten hebben een smalle randzone zonder insluitsels, soms aan de binnenkant
voorafgegaan door een smal randje van donkere mineralen.
Bijzonderheden:
Geen kwarts. Er is een duidelijke stroomrichting in het gesteente waar te nemen
veroorzaakt door de ligging van de veldspaten.
Vindplaats:
Werpeloh

EXEMPLAAR (rechts op de foto)

Afmetingen:
12 x 4,5 x 7 cm (met gepolijst vlak)
Textuur:
Geen bijzonderheden
Beschrijving:
Afwijkingen:
 • De randzone in de veldspaten is minder uitgesproken;
 • De grondmassa is dicht: individuele mineralen zijn vrijwel niet te onderscheiden;
 • De kleur van de grondmassa is bruin;
 • De afmetingen van de veldspaten zijn kleiner: tot 1,5 cm.
Bijzonderheden:
Aan de linker rand van de steen bevindt zich een mooie holte met
kristallen van calciet.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)


Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven