ROMBENPORFIER AMANDELSTEEN

Afmetingen:
10 x 4 x 9 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruin op het verweerde vlak, donkergrijs op het gepolijste vlak
Beschrijving:
De vlekkerige grondmassa is donkergrijs (bijna zwart) en dicht voor het ongewapende oog.
Bij een vergroting van minimaal 40 maal lost deze op in een diabaasachtige structuur,
bestaande uit lijstjes van plagioklaas, donker materiaal en veel erts. Een magneet zuigt
zich onmiddellijk vast.
In deze grondmassa liggen bleek oranje alkali plagioklazen tot max. 15 x 5 mm.
Ook een paar vierkante exemplaren komen voor.
Het gesteente bevat tevens ronde amandels van max. 2 mm in doorsnee. De inhoud
bestaat uit calciet, dessaliet en een zwart mineraal. Soms heeft zich eerst een
rand gevormd van calciet, waarna de vulling bestaat uit een ander mineraal.
Bijzonderheden:
Geen kwarts. Talloze barsten geven aan dat op het gesteente de nodige
krachten zijn uitgeoefend tijdens het transport. Er komen geen rombenvormige eerstelingen
voor.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

Bovenstaande afbeelding geeft een globaal overzicht van de steen. Een macro verduidelijkt de structuur en
tegelijkertijd de amandels.

Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven