ROMBENPORFIER

Afmetingen:
15 x 6 x 17,5 cm (op gepolijst vlak)
Textuur:
Bruinrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is bruin met rode vlekken en is voor het oog dicht.
Pas bij een vergroting van 40 maal lost deze enigszins op. Er is echter geen diabaasstructuur
te herkennen, zoals meestal het geval is.
De eerstelingen bestaan uit beige, onregelmatig gevormde plagioklazen. Een aantal zijn min of
meer bootvormig, een aantal vormen meerlingen, een aantal is langwerpig en er zijn er zelfs
die min of meer vierkant van vorm zijn.
Een gering aantal hebben tevens een witte randzone. Een beperkt aantal hebben veel
puntvormige insluitsels. Accessorische mineralen zijn calciet (vooral in de grondmassa), erts,
hematiet en fraai gevormde exemplaren van glasglanzend groene apatiet.
Bijzonderheden:
Kwarts komt niet voor.
Vindplaaats:
Werpeloh (Dld)

VULKANISCHE BRECCIE UIT HET OSLOGEBIED

Afmetingen:
8,5 x 2,5 x 7 cm (op gepolijst vlak)
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig.Geelgrijs.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat uit aan elkaar gekit puin  van rombenporfieren in alle
afmetingen. Alle kleurschakeringen van deze porfier komen voor. Daarnaast zijn veel
individuele korrels en asdeeltjes gekit, waardoor het gesteente een wat tufachtig karakter
krijgt (vergelijk Digerberg Tuffiet onder Hoofdstuk 3). Tussen de brokstukken komen veel
holten voor.
Het gesteente is bros.
Bijzonderheden:
Kwarts komt niet voor.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)


Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven