RODE OOSTZEE KWARTSPORFIER

Afmetingen:
15 x 6,5 x 11,5 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Verzadigd rood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is voor het oog dicht en bestaat uit kaliveldspaat en kwarts.
Voorts komen enkele, in vergelijking met de grondmassa, iets donkerder vegen voor.
In deze vegen, die het ignimbritisch karakter van het gesteente tonen, is de grondmassa
iets grover van structuur. In deze grondmassa komen de volgende eerstelingen,
regelmatig verdeeld over het gesteente, voor:
  • Kwarts, deels hoekig, deels afgerond en deels gecorrodeerd door binnengedrongen
    materiaal van de grondmassa met als maximale afmeting 3 x 3 mm.
  • Kaliveldspaten in de kleur van de grondmassa of iets roder, deels netjes rechthoekig,
    deels gecorrodeerd tot maximaal 5 x 2 mm.
  • Enige groene omgezette idiomorfe plagioklaas, vaak in combinatie met enige epidoot
    en kwarts. Witte hoekige plagioklaas komt ook voor tot maximaal 4 x 2 mm.
Als accessorisch mineraal komen enige chlorietstipjes voor.
Bijzonderheden:
Kwarts heeft een bruinzweem of is lichtbruin.
Vindplaats:
Emmerschans

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
14 x 5 x 10 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Verzadigd rood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Als de vorige, maar met rode en lichtrode slieren, die het ignimbritisch karakter extra
benadrukken. Voorts komen er wat meer eerstelingen van kaliveldspaat voor en wat meer
chlorietvlekjes. Kwarts is hoekig, soms met de eigen kristalvorm. Het mineraal vertoont veel
insluitsels van materiaal van de grondmassa.
Bijzonderheden:
Kwarts heeft een bruinzweem of is lichtbruin.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.


Terug naar Hoofstuk 2
Terug naar boven