RODE SÄRNA KWARTSPORFIER

Afmetingen:
12 x 8 x 9 cm (op het gepolijste vlak.
Textuur:
Roodgrijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Grijsrode, voor het oog, dichte grondmassa, die verder bestaat uit veldspaat en
kwarts. Vegen van wat grover maaksel komen regelmatig voor en accentueren het
ignimbritisch karakter.
In deze grondmassa liggen talloze kleine tot 2 mm eerstelingen van veldspaat.
Het gesteente is derhalve microporfierisch.
Verdere mineralen zijn:
 • een aantal kaliveldspaten in de kleur van de grondmassa of iets lichter,
  sommige doorzichtig tot 4 mm. Tevens komen in het kristal lapjes plagioklaas voor.
  Vrijwel alle kristallen zijn variabel van vorm: van rechthoekig tot afgerond tot
  scherfvormig of vergruisd;
 • een aantal lichtgele en groene tot 1,5 cm lange eerstelingen van plagioklaas.
  Sommige hebben een rand van rode kaliveldspaat. Vormen als bij de kaliveldspaat;
 • veel kleine eerstelingen en een paar grotere tot 3 mm van kwarts, afgerond of
  onregelmatig hoekig en gecorrodeerd.
Accessorische mineralen zijn biotiet en hoornblende, hier en daar enigszins
gechloritiseerd en grijszwarte erts.
Een macro verduidelijkt het beeld van een eigenaardige ophoping van groene plagioklaas,
die zich recht onder het midden van de steen bevindt.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs of waterhelder.
Vindplaats:
Uffelte

Een dubbele ring van losse min of meer hoekige en afgerond hoekige, lichtgroene
plagioklaas zonder een aanwijsbare kern.Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven