RODE UPPSALA GRANIET

Afmetingen:
13 x 6 x 7,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Rood-zwart. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Deze graniet bestaat uit onregelmatig gevormde rode en geelgroene
veldspaat met hier en daar witte lapjes plagioklaas als gevolg van rekristallisatie.
Dit is met het blote oog goed te zien door de kleurtegenstelling.
Kwarts is idiomorf en komt veel minder voor in vergelijking met de gewone Uppsalagraniet.
Er komt veel zwarte hoornblende en biotiet voor, de laatste met heel veel ‘visjes’ van
prehniet als insluitsel. Dit laatste gegeven vormt het kenmerk voor Upplandgranieten.
Een macro aan de onderkant van deze bladzijde demonstreert dit.
Bijzonderheden:
Kwarts is blauw.
NB De verweerde buitenkant lijkt veel op een Granodioriet.
Vindplaats:
Linde

Macro, waarop de 'visjes' in de zwarte biotiet/hoornblende goed te zien zijn.Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven