SCHONENGRANULIET

Afmetingen:
13 x 9 x 17,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Lichtroodbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is gelijkmatig van opbouw en bestaat uit:
  • licht roodbruine, fijnkorrelige (verbrijzelde) kaliveldspaat;
  • enige witgele verbrijzelde plagioklaas, soms in korrelvorm;
  • uitgewalste kwartsen van max. 15 mm x 2 mm dik in slierige vorm,
    soms hoekig.
Accessorische mineralen zijn biotiet/hoornblende, wat grijze erts en
een paar rode granaatjes.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs tot donkergrijs.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

macro
Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven