SCHRIFTGRANIET

Afmetingen:
9 x 5 x 9 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bleekroze. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Dit gesteente bestaat uit kaliveldspaat en kwarts en is een pegmatiet.
De kaliveldspaat is van het type Microklien. Dit is zonder een microscoop niet vast te stellen.
De kaliveldspaat is perthitisch van aanleg. De kwarts is eigenaardig vergroeid met de
kaliveldspaat in de vorm van spijkerschrift.
Dit gesteente komt vrij algemeen in Scandinavië voor. Mooie exemplaren zijn niet algemeen
als zwerfsteen. Ze komen naar korrelgrootte in alle varianten voor, van apliet tot pegmatiet.
Accessorische mineralen zijn een paar stippen zwarte biotiet en spaarzame geelwitte tot witte
plagioklaas.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs. Aan de buitenkant is de kaliveldspaat vaak verweerd tot
grijstonen. De kwarts blijft opvallen door zijn glazige niet verweerde uiterlijk.
Vindplaats:
Donderen

Hieronder treft u een macro aan om de perthitische  stuctuur te verduidelijken.
De structuren lopen van linksboven naar rechtsonder door de kaliveldspaten als
enigszins slierige, zo nu en dan onderbroken lijnen.
Terug naar Hoofdstuk 6
Terug naar boven