SILJAN GRANIET

Afmetingen:
16 x 8 x 7,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bleekrood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Regelmatig middelkorrelig gesteente, bestaande uit:
  • onregelmatig hoekige frisrode kaliveldspaten, veelal perthitisch, van max. 1 x 1 cm;
  • lichtgele, hier en daar lichtgroene, hoekige en hier en daar afgeronde plagioklazen
    van 0,5 x 0,5 cm. Komt ook voor als lapjes in de kaliveldspaten;
  • idiomorfe kwarts van max. 0,5 x 0,5 cm;
  • enige gechloritiseerde biotiet.
Als accessorisch mineraal komt titaniet voor.

Het tweede exemplaar, rechts op de foto, toont een verweerd vlak. Ook hier vallen de
rode kaliveldspaten en lichtgele plagioklazen onmiddellijk op.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs met soms een blauwzweem.
NB Een kaliveldspaat heeft een mantel van plagioklaas.
Vindplaats:
Het linkerexemplaar is gevonden in Havelte, het rechter in Linde.


Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven