SILJAN GRANIET MET XENOLIET VAN SILJAN APLIET

Afmetingen:
18 x 13 x 16 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bleekrood. Middel tot grofkorrelig.
Beschrijving:
De matrix, scherp kristallijn en ongelijkkorrelig, heeft een scherpe
kleurtegenstelling tussen kaliveldspaat en plagioklaas en bestaat uit:
 • Bleekrode tot vleesrode perthitische kaliveldspaat, waarvan een aantal
  min of meer rechthoekig van vorm is tot ca. 1 cm en een aantal tot 2 cm.
  De laatste zijn veelal afgerond met soms een onvolkomen mantel van
  plagioklaas of een aanzet tot een mantel.
  Een paar lijken meerdere aanzetten te hebben tot een dubbele mantel in
  één kaliveldspaat (zie macro onderaan de bladzijde);
 • Witte, lichtgele en groene, veelal hoekige plagioklaas tot 1 cm, regelmatig
  verspreid over het gesteente;
 • Idiomorf hoekige, soms afgeronde meestal zelfstandige kwartskorrels.
  Een exemplaar is 1,5 cm groot;
 • Matig percentage voornamelijk biotiet.
Accessorische mineralen zijn hoornblende en titaniet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot lichtviolet van kleur.

In de steen zit een xenoliet van Siljan Aplietgraniet van 17 x 6 cm, bestaande uit:
 • Minder dan een mm grote rode kaliveldspaat en lichtgele plagioklaas, hetgeen
  het gesteente een wat bruinrode kleur geeft. De idiomorf hoekige, deels
  afgeronde kwarts is lichtgrijs;
 • Biotiet ligt in kleine spikkels regelmatig over het gesteente verspreid.
 • Een paar kleine eerstelingen van plagioklaas tot 0,5 cm en van gele
  titaniet completeren het beeld.

Dit exemplaar is grover van korrel in vergelijking met de eerder getoonde
Siljangranieten.
Vindplaats:
Het dorp Havelterberg

Macro van het veldspaatkristalTerug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven