SJUNNARYD DIABAAS

Afmetingen:
12,5 x 5 x 11,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Roodgrijs. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente ziet er op de verweerde buitenkant uit als een middelkorrelige
diabaas. Dit is ook een gesteente, zoals Ångermanland Syenietgabbro, die een
vreemd gesteente, in dit geval een graniet, in zich heeft opgenomen.
De verweerde buitenkant heeft een grijsgroene ondergrond en de lijstvormige
plagioklazen zijn wit verweerd. De lange groene naalden vallen op.
Het gepolijste vlak laat een fijnkorrelige, wat glazige zwartgroene grondmassa zien.
Deze bestaat uit een mix van mineralen: biotiet, augiet (in zuiltjes bij een vergroting
van 40x), erts, plagioklaas en hoornblende.
Hierin komen de volgende eerstelingen voor.
 • Groene rechthoekige lijsten van plagioklaas van max. 4 x 2 mm, die soms twee of
  zelfs vierlingen vormen en vaak spits toelopen.
  In de kern komen vaak idiomorfe witte vlekken voor van plagioklaas. Dit lijkt op
  rekristallisatie.
 • Tussen de plagioklazen komen idiomorfe vlekken voor van lichtrode kaliveldspaat
  in een losse grafische vergroeiing met kwarts.
 • Onregelmatige zwarte vlekken zijn regelmatig over het gesteente verdeeld.
  Ze bestaan uit pyroxeen, biotiet, hoornblende en erts.
 • Lange smalle lijsten, tot max. 25 mm, vaak ingebed in groene plagioklaas of doorspekt
  met kleine groene kristallen van plagioklaas lijken te bestaan uit hoornblende.
 • zilverkleurige naalden van erts (ilmeniet), die soms tweelingen vormen.
Accessorisch mineraal is pyriet.
Bijzonderheden:
Geen eerstelingen van kwarts.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg
                        
Het verweerde vlak van dit exemplaar treft u rechts op de foto aan.
Hieronder treft u een macro aan om een en ander te verduidelijken.  De pijl onder het midden geeft een
  hoornblendekristal weer.

  De pijl links op de foto geeft de
  groene plagioklaaskristal weer,
  die parallel aan het hoornblende-
  kristal verloopt.

  De pijl rechtsboven wijst naar het
  ilmenietkristal.Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven