SORSELE GRANIET

                                                  Hieronder treft u nog een aantal typen aan als aanvulling op het artikel over Sorselegranieten
                                                  in Grondboor &  Hamer. De foto's zijn gemaakt door de heer De Jong uit Drachten.
                                                  De vondsten zijn van de fam. Kleis, die ze ter plaatse hebben verzameld.
                                                  Het gaat overigens allemaal om stenen met het LB label. De vaste rots
                                                  is intussen overigens wel gevonden.
                                                  De doorsnede van de witte plakkers op de stenen bedraagt een centimeter.
                                                 
De oorspronkelijke nummering van de heer De Jong is aangehouden.

                                                                    
 
Vindplaats: Parkeerplaats bij de brug over de Skellefteälven.Nummer 2 is donker, door de aanzienlijke hoeveelheid hoornblende.
Nummer 3 heeft een roestbruine kleur. Vermoedelijk is dit veroorzaakt doordat
de steen is geimpregneerd met roest.
Vindplaats: Parkeerplaats bij de brug over de Skellefteälven.Nummer 4 is overduidelijk met roest geimpregneerd, uitgezonderd de kern.
Nummer 5 wijkt af door zijn rode ondergrond.
Vindplaats: Parkeerplaats bij de brug over de Skellefteälven.
 


Nummer 6 heeft als bijzonderheid grijze plagioklazen.
Nummer 7 is een vremd geval. Linksboven en rechtsboven lijkt een overgang
te zijn van het ene type in het andere.
Vindplaats: Parkeerplaats bij de brug over de Skellefteälven.Nummer 10 heeft een rode ondergrond met grijze plagioklazen.
Nummer 11 heeft een grijs complex van plagioklaas linksonder.
Vindplaats: Parkeerplaats bij de brug over de Skellefteälven.Nummer 12 heeft een grover aanzien.
Nummer 13 is meer een granietporfier. (fijnkorrelige granitische basis met
grotere eerstelingen)
Vindplaats: Parkeerplaats bij de brug over de Skellefteälven.Nummer 14 heeft een grote plagioklaas met enigszins een roodachtige mantel.
Nummer 16 is aan de linkerkant verroest.
Vindplaats: Parkeerplaats bij de brug over de Skellefteälven.

 

Nummer 17 heeft de habitus van een granietporfier.
Nummer 18 heeft hier en daar een groene kern in de witte eerstelingen van plagioklaas.
Vindplaats: Parkeerplaats bij de brug over de Skellefteälven.

 

Nummer 21 is meer grijsbruin van kleur.

Vindplaats: Parkeerplaats bij de brug over de Skellefteälven.

Nummer 25 is echt rood!
Vindplaats: Weg 363, ten noorden van Sorsele, bij afslag Bergnäs.

                       DE IN GRONDBOOR & HAMER GEPUBLICEERDE FOTO'S

De volgorde is gelijk aan de publicatie. Zie Grondboor & Hamer voor de
beschrijvingen.                                                                                                                                                                                       Terug naar Homepage
                                                                                                                         Terug naar boven