SORSELE GRANIET (Porfierisch type)

Afmetingen:
15 x 3 x 9,5 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Lilawit. Middel tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De lilagrondmassa heeft een glazig uiterlijk en bestaat uit fijne stipjes lichtrode en lichtbruine
kaliveldspaat, groenige plagioklaas, zwarte biotiet/ hoornblende en grijze erts.
In deze grondmassa liggen talloze eerstelingen van afgerond hoekige en soms ovale lichtroze
kaliveldspaten in verschillende afmetingen, variŽrend van ca. 10 tot 20mm. In enkele
kaliveldspaten is sprake van rekristallisatie van plagioklaas in kleine mm grote witte
vierkantjes. Enkele kaliveldspaten vertonen barsten, die gevuld zijn met een zwart mineraal.
Verdere insluitsels komen niet voor.
Witte en groene min of meer vierkante plagioklazen zijn even talrijk als de kaliveldspaten
en variŽren van ca. 4 tot 7 mm. Kwarts valt niet erg op, maar is spaarzaam vertegenwoordigd
als onregelmatig hoekig en als afgerond kristal van max. 5 mm. De kleur is lichtgrijs, soms met
blauwzweem.
Biotiet en met name hoornblende zijn rijk vertegenwoordigd in de grondmassa en verleent het
gesteente een donker lila uiterlijk, dat opgefrist wordt door de vele lichte eerstelingen.
Bijzonderheden:
De kwarts is lichtgrijs, af en toe met blauwzweem.
Vindplaats:
Duitse eiland Fehmarn. Dit gesteente is buiten ScandinaviŽ nog niet eerder herkend.
Zie ook foto 5 van de in Grondboor en Hamer afgebeelde fotoís of onder Hoofdstuk 2,
paragraaf Sorsele.
Vondst van de heer W. Schothorst te Joure.

Een macro voor de liefhebbers.   Klik op de foto voor een verdere vergroting.


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven