STOCKHOLMGRANIET

Afmetingen:
13,5 x 7 x 8 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Grijs. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is gelijkkorrelig en richtingloos van opbouw en scherp kristallijn,
zoals bij de Bohuslängranieten. Het gesteente bestaat voornamelijk uit lichtgrijze,
licht perthitische kaliveldspaten van max. 3 x 1 mm en uit, wat minder in aantal,
witte tot doorzichtige plagioklaas van max. 2 x 2 mm.
Hier en daar is de witte vierkante kern van een plagioklaas omgeven door een
vierkante grijze mantel van kaliveldspaat.
Kwarts is onregelmatig hoekig en in grote hoeveelheden aanwezig.
Biotiet is in de vorm van plaatjes en vlekjes ruim vertegenwoordigd.
Accessorische mineralen zijn grijze erts in de vorm van een paar nietige korreltjes
en een paar blaadjes muscoviet. Zie macro voor details.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

STOCKHOLM VLEKKENKWARTSIET

Afmetingen:
6,5 x 4 x 4 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Grijs. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De steen bestaat uit zeer veelwitte, min of meer ronde of ovale kogeltjes tot
3 mm. Sommige liggen tegen elkaar aan. Ze bezitten een zwart randje.
De grondmassa is grijs en bestaat uit kwarts en biotiet.
De witte kogeltjes bestaan uit melkachtige sillimaniet, hier en daar met een kern,
die blauwgrijs van kleur is. De rand bestaat uit verdichte biotietblaadjes met
enige kwarts. De steen is sterk fijnkorrelig en tegelijkertijd gelijkkorrelig.
Accessorisch mineraal is erts in korreltjes, die wat groter zijn dan de grondmassa.
Zie macro voor details.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs en waterhelder.
Vindplaats:
Giekerk (Frl)

Macro Stockholmgraniet


Macro Stockholm VlekkenkwartsietTerug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven