STOCKHOLM VLEKKENGRANIET

Afmetingen:
9,5 x 6,5 x 7,5 cm (op het gepolijst vlak)
Textuur:
Rood-grijs. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De steen bestaat uit licht oranjerode onregelmatige of soms ronde vlekken van
veldspaat met kwarts tot 5 mm doorsnee. In de kern van de vlek zit meestal
een ijzerertsje van 1 mm. De grijsrode tussenmassa is sterk korrelig en
tegelijkertijd fijn en gelijkkorrelig en bestaat uit: veel kwarts, biotietblaadjes
en veldspaat. Een macro onderaan de bladzijde verduidelijkt dit unieke beeld.
Bijzonderheden:
De kwarts is lichtgrijs en waterhelder.
Vindplaats:
Uffelte

STOCKHOLM VLEKKENKWARTSIET

Afmetingen:
13 x 7,5 x 17 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Grijs met roodzweem. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De steen bestaat uit zeer veel witte min of meer ronde of ovale kogeltjes tot
3 mm. Sommige liggen tegen elkaar aan en gerangschikt, waardoor er rijtjes
ontstaan. Sommige bezitten een zwart randje. De grondmassa is donkergrijs
met roodzweem, zonder veldspaat. De steen is lineair opgebouwd. Dit is
alleen op het verweringsvlak te zien. De witte kogeltjes bestaan uit een melk-
achtig mineraal genaamd Sillimaniet, de rand uit verdichte biotietblaadjes met enige kwarts.
De grondmassa bestaat uit veel kwarts, veel biotiet en wat hematiet.
De steen is sterk fijn- en gelijkkorrelig.
Als accessorisch mineraal komen ertskorreltjes voor, die groter zijn dan de grondmassa.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs en waterhelder.
Vindplaats:
Havelte

Macro van de structuur van de Stockholmvlekkengraniet.


Macro van de structuur van de Stockholmvlekkenkwartsiet.


   De verdichte randjes biotiet om de
   ovale bolletjes witte sillimaniet zijn
   nog net zichtbaar.


Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven