TÖNSBERGIET

Afmetingen:
10 x 3,5 x 9,5 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Roodgrijs. Middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat uit rechthoekige grijze veldspaten tot max. 1,5 x 0,5 cm.
Deze liggen vrijwel tegen elkaar, slechts gescheiden door een randje van
rode hematiet. Een aantal veldspaten vertonen parelmoerglans.
Fijnkorrelige xenolieten, bestaande uit perthitische plagioklaas, biotiet en een
paar kwartskorrels maken tevens deel uit van de steen.
Tussen de veldspaten liggen hoopjes biotiet en hoornblende. Hierin komen
korrels waterheldere kwarts voor en witte ondoorzichtige nefelien. Kwarts is
verder vrijwel niet aanwezig.
Een korrel aan de verweerde buitenkant van de steen is licht violet.
Een macro onderaan de bladzijde geeft de structuur weer.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder).
NB Tönsbergiet is een variant van Larvikiet.
Er komen overigens nog een aantal variëteiten voor. Onderaan de bladzijde
wordt een tweede exemplaar voorgesteld.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

NORDMARKIET PORFIER

Afmetingen:
9,5 x 2 x 8,5 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Grijsgeel. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een grijsgele grondmassa, bestaande uit perthitische, lichtgeel grijze 
kaliveldspaat met enige hoornblende en een aantal licht gecorrodeerde
hoekige, soms haakvormige, kwartskorrels liggen grijze, voor het merendeel,
rechthoekige, perthitische orthoklazen tot 1 cm. Enkele zijn onregelmatig
rondachtig. Eén is er min of meer rombisch (1,5 x 1 cm).
Accessorische mineralen zijn hoornblende, erts, enige biotiet (alleen op de ver-
weerde buitenkant te zien) en één zirkoontje.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
De bruine ringen in het gesteente worden veroorzaakt door binnengedrongen
hematiet.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

Macro van de Tönsbergiet links op de foto.

TWEEDE EXEMPLAAR VAN EEN TŘNSBERGIET

Afmetingen:
13 x 6 x 9,5 cm op het gepolijste vlak.
Bijzonderheden:
Dit is een meer porfierisch type.
De grondmassa bestaat uit min of meer rechthoekige alkaliveldspaten
van een roodbruine kleur.
Grafische vergroeiingen tussen alkaliveldspaat en kwarts zijn gewoon.
Dit is op de macro helaas niet te zien.
In deze massa liggen grijze, vierkante en bootvormige plagioklazen
met afmetingen tussen 1 en 10 mm.
Kleinere exemplaren herbergen soms een ring van min of meer witte
veldspaat in de rand van het grijze kristal.
Kwarts komt als zelfstandig kristal spaarzaam voor en vult dan de
overgebleven ruimte tussen de roodbruine alkaliveldspaat op.
Accessorische mineralen zijn grijszwarte erts, zwarte pyroxeen,
groenige apatiet en een enkele witte plagioklaas.
Een macro verduidelijkt de structuur.
Vindplaats:
Werpeloh.(Dld)
   Klik op de foto voor een verdere vergroting.


Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven