UPPSALA GRANIET

Afmetingen:
5,5 x 6 x 10,5 cm (op het gepolijset gedeelte van een steen)
Textuur:
Zwart-wit. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Graniet is opgebouwd uit witte tot iets groenwitte veldspaat, veel idiomorfe
kwarts en veel grillig gevormde aggregaten van hoornblende en biotiet.
Plagioklaas is ver in de meerderheid en hier en daar in lapjes opgebouwd.
Dit is in deze steen moeilijk waar te nemen. Een vergroting van 20x is gewenst
De lapjes vormen een rekristallisatiekenmerk.
Als accessorische mineraal is een enkel pyrietje te onderscheiden.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot hier en daar lichtblauw.
NB De graniet ziet er aan de verweerde buitenkant uit als een grove dioriet.
Gekregen van de heer J. de Jong uit Drachten.
Vindplaats:
Nijbeets

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
26 x 11 x 21 cm (op het verweerde oppervlak)
Textuur:
Zwart-wit. Middelkorrelig
Beschrijving:
Afwijkingen:
  • De steen is enigszins vergruisd
  • Hij heeft een paar brede lichtrode banden (2,5 cm breed) langs een opgevulde barst.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs, slechts hier en daar met een blauwtint.
Vindplaats:
Steenwijk


Nog een exemplaar van dit gesteente. Deze heeft wat meer beige veldspaten met hier en
daar een rood of een groenzweem. De roodzweem wordt vermoedelijk veroorzaakt door
geinfiltreerd hematiet, de groenzweem door geinfiltreerd epidoot.
Deze steen heeft wat meer uitgesproken blauwe kwartsen.
Dit exemplaar meet 18 x 11,5 x 15 cm op het gepolijste vlak. De steen is gevonden in Havelte.
Een macro onderaan de bladzijde verduidelijkt het beeld.Macro Uppsalagraniet.

   De prehniet visjes in de biotiet zijn als
   lijntjes herkenbaar.
   Ook de kleine vierkantjes van witte
   plagioklaas in de veldspaten zijn te zien.
   Naast de blauwe kwarts zijn dit twee
   wezenlijke kenmerken van dit gesteente.
Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven