UTHAMMAR GRANIET

Afmetingen:
7 x 3,5 x 5 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Bruinrood. Middel tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat uit roodbruine, rechthoekige kaliveldspaat, die soms
die soms is samengesteld. De maximale grootte is 10 x 25 mm.
Voorts komt lichtrode gerafelde plagioklaas voor met afmetingen tot 8 x 15 mm.
Dit mineraal is ver in de minderheid ten opzichte van de plagioklaas.
Tussen deze veldspaten ligt troebele kwarts tot max. 7 mm, meestal afgerond
en soms dicht tegen elkaar.
Accessorisch mineraal is biotiet en grijszwarte erts.
Bijzonderheden:
De kwarts is grijs met een blauwzweem. Dit gesteente behoort tot de grofste
onder de kustgranieten van Småland. Alleen biotiet vertoont drukverschijnselen.
Een macro verduidelijkt de opbouw.
Vindplaats:
Havelte

Macro


  De roodbruine mineralen zijn kaliveldspaten,
  de lichtrode mineralen zijn plagioklazen,
  de troebele witte mineralen met een blauw-  
  zweem zijn kwartsen. Dit laatste is overigens
  het determinatiekenmerk van Uthammar
  Granieten.
  Hier en daar is een zwart veegje te zien.
  Dit is biotiet.
  In de zwarte vlekken is hier en daar een grijs
  vlekje te zien. Dit is erts.Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven