UUSIKAUPUNKI GRANIET

Afmetingen:
12,5 x 4 x 11 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Grijs. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Het deels ongelijkkorrelige gesteente bestaat uit:
 • grijze (soms met een roze zweem) rechthoekige kaliveldspaat en
  plagioklaas tot 1,5 x 0,5 cm. In de veldspaten komen mm grote insluitsels
  voor van ovale lichtgrijze kwartsjes en wat biotiet. Veel kaliveldspaten
  bestaan uit Karlsbader Tweelingen.
 • hoekige kwarts tot 0,5 cm komt voor tussen de veldspaten;
 • een aantal vlekken zwarte biotiet;
 • bruinrode granaten, die in ophopingen tot 2 cm voorkomen gecombineerd met
  kwarts en biotiet.
Accessorische mineralen zijn paarse vloeispaat, wat rode hematiet en groene apatiet.

Het gepolijste vlak geeft een aardige indruk van het gesteente. Voor zekere determinatie
is de verweerde kant van belang. Plagioklaas verweert geel, terwijl kaliveldspaat grijs
blijft. Op basis hiervan is het aandeel plagioklaas eenvoudig vast te stellen.
Minstens de helft van het gesteente moet uit dit mineraal bestaan.
Langs de randen van de veldspaten zijn wat drukverschijnselen te constateren.
De randen zijn hier en daar wat rafelig en soms gebarsten.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtbruin.
Vindplaats:
Drouwen


Een macro verduidelijkt een en ander.
  De witte veldspaten zijn iets gekleurd door
  opgenomen hematiet of te wel roest.
  De bruinrode mineralen in het midden van
  de afbeelding zijn granaten.
  De zwarte mineralen zijn biotiet.
  Let op de zwarte strepen tussen de granaten.
  Dit is resterend biotiet.Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven