FINSE RAPAKIVIGRANIET

Afmetingen:
21 x 5 x 12,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Lichtrood. Middelkorrelig
Beschrijving:
De steen is wat ongelijkkorrelig. De lichtrode, over het algemeen hoekige
kaliveldspaat voert de boventoon (max. 1,5 cm lang). De hoeveelheid over
het algemeen lichtgele hoekige plagioklaas is vrijwel even groot, maar de
mineralen zijn kleiner (max. 0,5 cm). Kwarts komt veel voor en is hoekig of
afgerond. De verdeling van de veldspaten is regelmatig.
Accessorische mineralen zijn: biotiet, wat hoornblende en erts. In de grotere mineralen van kaliveldspaat komen vierkante lapjes plagioklaas voor.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot bruin met alle schakeringen daartussen.
Een groot aantal kwartsen herbergt rutielnaalden. Dit is op de foto niet te zien.
Vindplaats:
Ettelte bij Havelte

VÄKKÄRÄGRANIET

Afmetingen:
23,5 x 7 x 25 cm
Textuur:
Grijsrood. Fijn tot grofkorrelig. Verweringsoppervlak: lichtrood.
Beschrijving:
Ongelijkkorrelige graniet. In een fijne grijsrode grondmassa bestaande uit
kaliveldspaat, witte plagioklaas en kwarts (met enige grafische vergroeiingen),
liggen veel hoekige, langwerpige kaliveldspaten (veel Karlsbader
tweelingen met sterk glanzende vlakken) tot 2 x 1 cm en afgeronde met een
doorsnee tot 1,5 cm. Voorts komt redelijk veel hoekige witte plagioklaas voor
(1,5 x 0,5 cm) en veel kwarts. In deze massa liggen een aantal grote hoekige en een
paar afgeronde kaliveldspaten tot max. 4 x 1,5 cm als Karlsbader Tweelingen
met glanzende vlakken (microklien). Een enkele grote afgeronde
plagioklaas van 2 cm. Veel afgeronde samengestelde kwarts tot 1,5 cm en
biotietplaatjes voltooien het beeld. Een aantal biotiet plaatjes is duidelijk
gechloritiseerd, een aantal daarentegen helemaal niet.
Accessorische mineralen zijn: Paarse fluoriet, muscoviet en blauwe topaas.
De laatste wordt vrijwel alleen als scherf in kwarts aangetroffen.
Er zijn een paar kleine miarolitische holten aanwezig. In de grote veldspaten is,br> sprake van enige grafische vergroeiingen van kwarts met kaliveldspaat.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtbruin. Slechts een grote kwarts toont een wolkje rutielnaalden.
Dit is op de foto niet te zien.
Vindplaats:
Emmen-Zuid


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven